Filozofia w szkole Wywiady

Maciej Woźniczka: O sekcji Dydaktyki Etyki i Filozofii 12. PZF

Za najważniejszy problem dydaktyki etyki i filozofii w Polsce uznaję kwestię kulturowego wykluczenia filozofii – stwierdza prof. Maciej Woźniczka, przewodniczący sekcji Dydaktyki Etyki i Filozofii 12. Zjazdu Filozoficznego.

Czego uczestnicy Zjazdu mogą się spodziewać po obradach sekcji Dydaktyki Etyki i Filozofii na 12. Polskim Zjeździe Filozoficznym? Jakie tematy będą się wybijać? 

Najogólniej rzecz ujmując, obrady Sekcji Dydaktyki Etyki i Filozofii to kolejny krąg, w którym podejmowane będą główne problemy kształcenia filozoficznego w Polsce. Obrady rozpocznie cykl wystąpień poświęconych szkolnemu i akademickiemu nauczaniu logiki (w tym również myśleniu krytycznemu). Inna grupa podejmowanych zagadnień będzie dotyczyć najbardziej rozpowszechnionej formy nauczania filozofii w szkole, mianowicie edukacji etycznej (tu również kwestie związane z kształceniem nauczycieli przedmiotów filozoficznych). Odrębnie planowane jest spotkanie stowarzyszone z obradami Sekcji Dydaktyki Etyki i Filozofii pod nazwą zjazdową: „Kolokwium: Nauczanie przedmiotów filozoficznych w polskiej szkole” z udziałem przedstawicieli Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Kolejny blok zagadnień będą tworzyć problemy specyficzne i szczegółowe. Dotyczyć one będą zarówno koncepcji autorskich (np. Epikurejska koncepcja kształcenia filozoficznego, model dydaktyki filozoficznej Platona, idea guru, antropologia w edukacji), jak i bezpośrednich problemów praktycznych (np. terapia, penitencjarystyka, tutoring). Wyodrębniony zespół zagadnień poświęcony zostanie, elementarnym dla szkoły, kwestiom metodycznym (np. metoda dociekań filozoficznych, nauczanie oparte na kompetencjach). Obrady zakończą tematy dotyczące polityki edukacji (np. teoria a praktyka, kryzys szkoły, prawda a ideologia w edukacji).

Swobodnie nawiązując do tematu Debaty Inauguracyjnej Zjazdu, chcielibyśmy zapytać, jak Pan, Panie Profesorze, odpowiedziałby na pytanie: „Co dziś należy uznać za najważniejsze problemy dydaktyki etyki i filozofii?”.

Za najważniejszy problem dydaktyki etyki i filozofii w Polsce uznaję kwestię kulturowego wykluczenia filozofii. Brak powszechnego kształcenia filozoficznego w polskiej szkole to klasyka poważnego błędu edukacyjnego. Słaba obecność filozofii w szkole (wzór Francji: obowiązkowa matura z filozofii) skutkuje zasadniczymi nieporozumieniami w pojmowaniu rzeczywistości przez młode pokolenia. Przynajmniej od czasów Henryka Elzenberga i pokoleń nauczycielskich Szkoły Lwowsko-Warszawskiej wiadomo, jak ważne jest wzbudzanie zainteresowania filozofią przez powszechną edukację filozoficzną. Kształtowanie postawy właściwej dyskursowi filozoficznemu może istotnie wesprzeć dynamikę przemian kulturowych i społecznych w Polsce, osłabiając silne obecnie deformacje ideologiczne w edukacji, a dotyczące zarówno bezpośrednich podmiotów edukacji (uczniowie, nauczyciele), jak i decydentów (władze edukacyjne).


Maciej Woźniczka – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauczyciel akademicki przedmiotów filozoficznych w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, Kierownik Katedry Filozofii UJD. Zainteresowania badawcze: teoria filozofii, metodologia filozofii, filozofia edukacji i dydaktyka filozofii, etyka, filozofia nauk przyrodniczych. Autor trzech monografii naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek-współzałożyciel „Polskiego Stowarzyszenia Strategii Twórczych”. Recenzent i współautor propozycji egzaminu maturalnego z filozofii (OKE Łódź), nauczyciel przedmiotów filozoficznych, popularyzator filozofii i kształcenia filozoficznego; http://panfilozof.pl/2015/12/pan-filozof/.

 


Dłuższy wywiad z przewodniczącym komitetu organizacyjnego 12. Polskiego Zjazdu Filozoficznego, prof. Januszem Maciaszkiem > tutaj.


Więcej o tegorocznym Zjeździe > tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy