Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Marta Kotarba: Dlaczego niebo jest daleko? – scenariusz lekcji etyki/filozofii dla klas IVVIII

Cele ogólne

 •     kształtowanie refleksyjnej postawy wobec natury
 •     kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej
 •     rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego
 •     rozwijanie umiejętności dyskutowania i uzasadniania swoich poglądów

Cele operacyjne

Uczeń:

 •         wyjaśnia rolę natury w życiu człowieka,
 •         charakteryzuje swoją relację z naturą,
 •         planuje działania, wspierające ochronę środowiska naturalnego.

Treści kształcenia

 •         filozofia natury
 •         odpowiedzialność społeczna
 •         relacja człowiek – środowisko naturalne

Metody nauczania

 •         praca z tekstem
 •         dyskusja grupowa

Środki dydaktyczne

 •         tekst baśni afrykańskiej
 •         tekst z lukami do wypełniania przez ucznia
 •         karta pytań dla ucznia

Formy pracy

 •         praca z całym zespołem klasowym
 •         praca indywidualna

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna

Powitanie uczniów przez osobę prowadzącą lekcję, prezentacja tematu oraz przypomnienie zasad pracy (sygnalizujemy chęć zabrania głosu, słuchamy siebie nawzajem, nie przerywamy sobie wypowiedzi, dyskutujemy o poglądach, pomysłach, a nie o osobach itd.)

Wiodący problem: Co było pierwsze: człowiek czy natura? Czy to my jesteśmy dla świata czy to świat jest dla nas?

NaCoBeZU – Na Co Będziemy Zwracać Uwagę? – informacja o celach lekcji dla ucznia

Dziś zajmiemy się filozofią przyrody, przeczytamy starą, afrykańską baśń i sprawdzimy, czy i na ile jesteśmy w stanie określić naszą relację z naturą.

Część główna

 1. Praca z tekstem. Nauczyciel rozdaje Uczniom treść baśni z lukami (Karta pracy Ucznia 1). Następnie odczytuje treść baśni pt. „Dlaczego niebo jest daleko?” (z książki Bajki filozoficzne, autorstwa Michela Piquemala). W trakcie odczytywania baśni, uczniowie uzupełniają luki w swoim arkuszu.
 2. Refleksja. Po zakończeniu pracy z tekstem nauczyciel rozdaje uczniom karty pytań (Karta pracy Ucznia 2) i wyznacza czas na refleksję i zapisanie myśli w zeszycie. Uczniowie wklejają kartę z pytaniami do zeszytu oraz notują swoje odpowiedzi na pytania. Zachęcamy dzieci do tego, aby swobodnie notowały swoje pomysły, różne myśli, fantazje i idee, nawet jeśli wydają się im dziwne czy zaskakujące.
 3. Dyskusja. Nauczyciel moderuje dyskusję grupową, wyznacza osoby mówiące, dopytuje, prosi o rozwinięcie, uściślenie. Można też zapisywać główne myśli na tablicy.

Część końcowa

Podsumowanie zajęć i ewaluacja dyskusji grupowej – zwrócenie uwagi na to, kto był aktywny, na ile udawało się uzasadniać poszczególne poglądy, do jakich wniosków doszliśmy.

Możliwa kontynuacja w postaci pracy projektowej

Uczniowie opracowują projekty zespołowe pod hasłem: „Natura była tu pierwsza”. Każda grupa wybiera jeden problem, który uważa za najważniejszy dla środowiska naturalnego, zbiera materiały, dane i przygotowuje prezentację (plakat, ulotki itp.).


PDF scenariusza do pobrania


PDF karty pracy ucznia do pobrania


Marta Kotarba – z wykształcenia pedagog i filozof; psychoterapeutka i nauczycielka akademicka w stopniu doktora. Stale poszukuje nowych inspiracji. Pasjonatka filozofowania z dziećmi, innowacji pedagogicznych oraz metody projektu w edukacji (PBLproject-based learning). Naucza etyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 STO im. prof. Jigorō Kanō, a także wykłada we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie. Jednocześnie prowadzi prywatny gabinet psychoterapii na warszawskim Mokotowie. Dużo czyta, nieco pisze, działa społecznie. Interesują ją ludzie, ich wybory i drogi, którymi podążają. Nigdy nie odmówi filiżanki dobrej kawy!

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Dla jednych niebo jest daleko dalekie dla innych blisko bliskie!
  Takie to życie mamy niesprawiedliwe i pokrętne!”

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy