Matura z filozofii

Matura 2023: Niebawem egzamin maturalny z filozofii!

W tym roku egzamin maturalny z filozofii odbędzie się w poniedziałek 9 maja o godz. 14:00. Będzie wyjątkowy, ponieważ zostanie przeprowadzony w dwóch wersjach. Śledźcie nasz portal, aby zapoznać się z rozwiązaniami! Zajrzyjcie też do 3. numeru „Filozofuj!” (który już od wczoraj dostęny jest w stacjonarnych punktach sprzedaży), gdzie znajdziecie dodatek maturalny, w którym przygotowaliśmy dla Was listę polskich ośrodków, w których możecie podjąć studia z filozofii.

Tegoroczna nowość – dwie formuły

W związku z ostatnią reformą edukacji i tym, że do tegorocznej matury przystępują uczniowie, którzy realizowali dwie odmienne podstawy programowe, obecny egzamin dojrzałości jest przeprowadzany w dwóch wersjach: Formule 2015 i Formule 2023. Poniżej wymieniamy kategorie osób, które przystępują do egzamianu w pierwszej jak i drugiej wersji.

Formuła 2015 dotyczy:

  1. uczniów 4‑letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023,
  2. wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, techników, szkół artystycznych oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie,
  3. absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
  4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości,
  5. absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie,
  6. osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych,
  7. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny.

Formuła 2023 dotyczy:

  1. uczniów 4‑letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4‑letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023,
  2. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości,
  3. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Filozofia na maturze

Filozofia jest jednym z przedmiotów, które można wybrać na maturze jako tzw. przedmiot dodatkowy. Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż sześciu takich przedmiotów, a jeden z nich musi wybrać obowiązkowo. Egzamin z niego składany jest pisemnie i tylko na poziomie rozszerzonym.

Dlaczego warto wybrać filozofię jako przedmiot dodatkowy? Choćby dlatego, że wyniki matur z filozofii uwzględniane są w procesie rekrutacji na większość humanistycznych kierunków studiów.

Olimpijczycy

Laureaci i finaliści Olimpiady Filozoficznej, której magazyn „Filozofuj!” już kolejny rok patronuje, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z filozofii. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik. Zachęcamy więc do udziału w przyszłorocznej edycji Olimpiady Filozoficznej. W wakacje, jak co roku, podamy tematy esejów, których napisanie stanowi pierwszy jej etap.

Organizacja egzaminu maturalnego z filozofii

Matura z filozofii zaplanowana jest na 180 minut. Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał około 20 zadań. Jednym z zadań otwartych będzie sformułowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej (wypracowania) na jeden spośród dwóch podanych tematów. Więcej informacji znajdziecie tutaj i tutaj (filozofia, Formuła 2015) oraz tutaj i tutaj (filozofia, Formuła 2023). Jeśli chcecie przekonać się o poziomie trudności matury z filozofii, rzućcie okiem na rozwiązania arkuszy z roku 20162017, 201820192020, 20212022. W tym roku również, wzorem lat ubiegłych, udostępnimy Wam arkusze egzaminacyjne (jak tylko zostaną upublicznione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną) oraz nasze autorskie propozycje rozwiązań! Oczywiście do obu wersji – w Formule 2015 i Formule 2023.

Pamiętajcie, każdy zdający powinien mieć na egzaminie długopis (lub pióro) z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań.

Termin główny egzaminu z filozofii to wtorek 9 maja godz. 14:00. Dla absolwentów, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić wtedy do egzaminu, wyznaczony został dodatkowy termin: poniedziałek 5 czerwca o godzinie 14:00. Wyniki matur ogłoszone zostaną zaś 7 lipca.

Maturzystom życzymy połamania długopisów! Filozofujcie!


Źródło: cke.gov.pl


3. numerze magazynu „Filozofuj!”, który wczoraj pojawił się w stacjonarnych punktach sprzedaży, znajdziecie dodatek maturalny, z którego dowiecie się, gdzie można studiować filozofię i jaką ofertę przygotują dla Was poszczególne ośrodki akademickie. Koniecznie zajrzyjcie też do zakładki Studia filozoficzne na naszej stronie! Będziecie tam mogli przeczytać aktualne informacje dotyczące możliwości studiowania filozofii w Polsce, a także odpowiedzi na pytania, czy i dlaczego warto wybrać studia filozoficzne.

 

Najnowszy numer można nabyć od 4 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy