Matura z filozofii

Matura 2024: Niebawem egzamin maturalny z filozofii!

W tym roku egzamin maturalny z filozofii odbędzie się w poniedziałek 13 maja o godz. 14:00. Tak jak w ubiegłym roku, zostanie przeprowadzony w dwóch wersjach. Śledźcie nasz portal, aby zapoznać się z rozwiązaniami! Zajrzyjcie też do 3. numeru „Filozofuj!” ( już jest dostęny w sprzedaży), gdzie znajdziecie dodatek maturalny z listą polskich ośrodków, w których możecie podjąć studia z filozofii.

Dwie formuły – jak w roku ubiegłym

W związku z tym, że do tegorocznej matury przystępują uczniowie, którzy realizowali dwie odmienne podstawy programowe (ze względu na reformę likwidującą gimnazja), obecny egzamin dojrzałości jest przeprowadzany w dwóch wersjach: Formule 2015 i Formule 2023.

Kto przystępuje do egzamianu w pierwszej wersji a kto w drugiej?

Formuła 2015 dotyczy:

 1. uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum
 2. absolwentów wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. 
  1. 3‑letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022
  2. szkoły artystycznej realizującej program 3‑letniego liceum ogólnokształcącego
  3. 4‑letniego technikum z lat 2006–2023
  4. branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023
  5. liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
  6. uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 3. osób, które uzyskały świadectwo ukończenia 3‑letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 5. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 po raz kolejny

Formuła 2023 dotyczy:

 1. uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą:
  1. 4‑letnie liceum ogólnokształcące
  2. szkołę artystyczną realizującą program 4‑letniego liceum ogólnokształcącego
  3. 5‑letnie technikum
  4. branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8‑letniej szkoły podstawowej
 2. absolwentów 4‑letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 3. osób, które uzyskają świadectwo ukończenia 4‑letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnichz wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 5. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023.

Filozofia na maturze

Filozofia jest jednym z przedmiotów, które można wybrać na maturze jako tzw. przedmiot dodatkowy. Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż sześciu takich przedmiotów, a jeden z nich musi wybrać obowiązkowo. Egzamin z niego składany jest pisemnie i tylko na poziomie rozszerzonym.

Dlaczego warto wybrać filozofię jako przedmiot dodatkowy? Choćby dlatego, że wyniki matur z filozofii uwzględniane są w procesie rekrutacji na większość humanistycznych kierunków studiów.

Olimpijczycy

Laureaci i finaliści Olimpiady Filozoficznej, której magazyn „Filozofuj!” już kolejny rok patronuje, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z filozofii. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik. Zachęcamy więc do udziału w przyszłorocznej edycji Olimpiady Filozoficznej. W wakacje, jak co roku, podamy tematy esejów, których napisanie stanowi pierwszy jej etap.

Organizacja egzaminu maturalnego z filozofii

Matura z filozofii zaplanowana jest na 180 minut. Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał około 20 zadań. Jednym z zadań otwartych będzie sformułowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej (wypracowania) na jeden spośród dwóch podanych tematów. Więcej informacji znajdziecie tutaj i tutaj (filozofia, Formuła 2015) oraz tutaj i tutaj (filozofia, Formuła 2023). Jeśli chcecie przekonać się o poziomie trudności matury z filozofii, rzućcie okiem na rozwiązania arkuszy z roku 20162017, 2018201920202021, 2022 i 2023 (Formuła 2015 oraz Formuła 2023). W tym roku również, wzorem lat ubiegłych, udostępnimy Wam arkusze egzaminacyjne (jak tylko zostaną upublicznione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną) oraz nasze autorskie propozycje rozwiązań! Oczywiście do obu wersji – w Formule 2015 i Formule 2023.

Pamiętajcie, każdy zdający powinien mieć na egzaminie długopis (lub pióro) z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań.

Termin główny egzaminu z filozofii to poniedziałek 13 maja godz. 14:00. Dla absolwentów, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić wtedy do egzaminu, wyznaczony został dodatkowy termin: poniedziałek 5 czerwca o godzinie 14:00. Wyniki matur ogłoszone zostaną zaś 9 lipca.

Maturzystom życzymy połamania długopisów! Filozofujcie!


Źródło: 

Źródło: CKE

Harmonogram – Formuła 2023 

Harmonogram – Formuła 2015 


3. numerze magazynu „Filozofuj!”, który od 6 maja jest dostępny w stacjonarnych punktach sprzedaży, znajdziecie dodatek maturalny, z którego dowiecie się, gdzie można studiować filozofię i jaką ofertę przygotują dla Was poszczególne ośrodki akademickie. Koniecznie zajrzyjcie też do zakładki Studia filozoficzne na naszej stronie! Będziecie tam mogli przeczytać aktualne informacje dotyczące możliwości studiowania filozofii w Polsce, a także odpowiedzi na pytania, czy i dlaczego warto wybrać studia filozoficzne.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy