Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Patronaty

Mazowiecka Filozoficzna Gazeta Dzieci „Filozofik”

„Mazowiecka Filozoficzna Gazeta Dzieci Filozofik” – powstaje w wyniku wspólnego działania uczniów i nauczycieli (członków, istniejącego od roku 2002, Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”), przygotowanych do pracy metodą filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą.

Materiały do gazety są tworzone podczas zajęć, prowadzonych  przez  nauczycieli, którzy przygotowują materiały inspirujące dyskusję i dbają, by miała ona cechy dociekania filozoficznego.

Zajęcia toczą się równolegle w kilku  szkołach. Dzieci wybierają (w drodze głosowania) temat wiodący każdego numeru. W czasie zajęć powstają różnorodne materiały: teksty (notatki z dyskusji, opowiadania, wywiady, wiersze), a także – w związku z udziałem małych dzieci, równoprawnych uczestników całego projektu –  rysunki, kolaże, kaligramy (napisy, wyrażające w sposób graficzny treść pojęcia). Szczególną wagę przywiązuje się do pytań jako wyrazu filozoficznej ciekawości świata. 

W poszczególnych szkołach powstają Szkolne Redakcje Dziecięce, dokonujące wyboru najbardziej interesujących materiałów. 

Z kolei wybrani przez dzieci przedstawiciele tworzą Międzyszkolną Redakcję Dziecięcą (tutaj, podobnie jak w Redakcjach Szkolnych, muszą się znaleźć uczniowie w różnym wieku) i to ona, po starannym ustaleniu kryteriów, dokonuje wyboru materiałów do druku. W spotkaniach kolegium redakcyjnego biorą udział nauczyciele, którzy czuwają nad bezpieczeństwem dzieci i pomagają w organizacji.

Do tej pory ukazało się piętnaście numerów „Filozofika”:
Nr 1. „Sport” – kwiecień 2004; równolegle z tym numerem gazety wydano zbiór materiałów metodycznych „Myśli na podium” (Hanna Diduszko, Robert Piłat), Nr 2. „Tolerancja” –  listopad 2004, Nr 3. „Śmierć” –  marzec 2006, Nr 4. „Miłość” –  2007, Nr 5. „Moda”  –  maj 2008 , Nr 6. „Koniec świata”  – 2009, Nr 7. „Kultura” – 2010, Nr 8. „Uczucia” – 2011, Nr 9. „Pieniądze” – 2012, Nr 10. „Myślenie” – 2013, Nr 11. „Czas” – 2014, Nr 12. „Inny” – czerwiec 2017, Nr 13. „Kosmos” – kwiecień 2018, Nr 14. „Życie” – czerwiec 2019, Nr 15. „Ziemia” – grudzień 2020, Nr 16. (w realizacji):  „Rzeczy niemożliwe”.

Filozofik” jest polską kontynuacją międzynarodowego „Projektu 100” prowadzonego w szkołach europejskich w latach 1996 – 2003 w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Socrates”- komponent „Comenius” (koordynatorem był holenderski pedagog i filozof Berrie Heesen) i nawiązującego do myśli Janusza Korczaka, a zwłaszcza do idei „Małego Przeglądu”. W czasie trwania całego projektu wzięły w nim udział szkoły z Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.


O gazecie możecie się dowiedzieć na stronie Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis.

O nadchodzących numerach i inicjatywach „Filozofika” będziemy informować na bieżąco.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy