Audycje Filozofia umysłu Popularyzacja

Zagadka tożsamości i Meandry percepcji w Radiu Lublin

Czwartkowa audycja „Cisza w eterze” poświęcona będzie poprzedniemu i aktualnemu numerowi „Filozofuj!”, czyli kwestiom tożsamości osobowej i percepcji. Na falach Radia Lublin popularyzować filozofię będą eksperci akademiccy, redaktorzy naszego magazynu oraz jego młodzi czytelnicy. Zachęcamy do słuchania również online.

Zapisz się do naszego newslettera

25 maja o godz. 23.oo włącz Radio Lublin, możesz słuchać na 102,2 fm lub online > tutaj. W audy­cji red. Łukasza Kubi­a­ka goś­cić będą: prof. Marek Het­mańs­ki, dr Piotr Lip­s­ki oraz mgr Jacek Jaroc­ki – nasz redak­cyjny kole­ga, a także mło­da czytel­nicz­ka naszego mag­a­zynu, liceal­ist­ka – Weroni­ka Kuncewicz. Tem­aty prze­wod­nie audy­cji kon­cen­tru­ją się wokół dwóch ostat­nich numerów „Filo­zo­fuj!”: Zagad­ka tożsamoś­ci oraz Meandry per­cepcji.

Chcesz się dowiedzieć, czym jest tożsamość i per­cepc­ja? Dzię­ki czemu jesteśmy tymi samy­mi osoba­mi, mimo zmi­an, jakim podlegamy? Jak dzi­ała­ją nasze zmysły? Który z nich jest najbardziej pod­sta­wowy? Czy świat jest właśnie taki, jakim go postrzegamy? A może per­cepc­ja ma coś z halucy­nacji? Czy może­my postrze­gać włas­noś­ci takie, jak czas bądź wartoś­ci este­ty­czne lub moralne? Jeśli chcesz poz­nać odpowiedź na te pyta­nia, to po pros­tu włącz radio i słuchaj 🙂

Audycję można odsłuchać > tutaj.


 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy