Dystrybucja Lublin

Między Słowami Kawiarnia i Księgarnia

Zapisz się do naszego newslettera

Adres

20–114 Lublin
ul. Ryb­na 4/5
tel.: +48 508 217 014
e‑mail: kontakt@miedzy-slowami.com.pl
http://www.miedzy-slowami.com.pl/
https://www.facebook.com/miedzyslowami.lbn


Galeria

No Slide Found In Slid­er.

 Wydarzenia
_ROB3335
Fot. Staś Gut

Opis lokalu

Między Słowa­mi to przestrzeń do spotkań z drugim człowiekiem. Tu lit­er­ac­ka przy­go­da miesza się z przy­tul­nym domowym wys­tro­jem, ciepłą atmos­ferą i zapachem aro­maty­cznej kawy. To przestrzeń, gdzie kul­tura jest na wyciąg­nię­cie ręki, gdzie rozbrzmiewa­ją długie roz­mowy i śmiech. Nasza kaw­iar­nia to również sce­na, z której staw­ia się pier­wszy krok w artysty­czny świat, to miejsce spotkań, dyskusji, wymi­any myśli.

Między Słowa­mi to również księ­gar­nia, która przy­cią­ga ludzi ciekawych świa­ta – repor­taż, filo­zofia, architek­tu­ra – to tylko wycinek tem­aty­ki, która goś­ci na półkach.

Mapka


Zachę­camy do odwiedzenia lokalu!

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy