Aktualności Ogłoszenia

Międzynarodowy Dzień Filozofii – PROMOCJA!

Przychodzimy z wyjątkową promocją, bo i okazja jest nie byle jaka – wszak dziś Międzynarodowy Dzień Filozofii. Nie widzimy lepszej okazji, by podzielić się naszym dziełem za symboliczną kwotę, a tym samym jeszcze bardziej ułatwić Wam dostęp do rzetelnego i sprawdzonego źródła wiedzy, jakim jest „Filozofuj!”. To gratka nie tylko dla filozofów, ale dla wszystkich miłośników tej pięknej dziedziny wiedzy!

Pro­mo­cja trwa tyl­ko jeden dzień, więc pole­ca­my za dłu­go nie zwle­kać z decy­zją;) Dziś:

  • wszyst­kie dostęp­ne nume­ry z lat 2018 – 2019 upo­lu­je­cie za 5 zł za jeden egzemplarz
  • nume­ry 1 – 5 z 2020 roku za 6 zł za sztukę. 
  • Wszyst­kie egzem­pla­rze obję­te pro­mo­cją może­cie zna­leźć, jak zawsze, w naszym skle­pie

Korzy­staj­cie śmia­ło, wystar­czy dla wszyst­kich! Pamię­taj­cie, że pro­mo­cja skoń­czy się jesz­cze dziś o 23:59

 

GRAFIKA: <a href=‘https://pl.freepik.com/wektory/biznes’>Biznes plik wek­to­ro­wy utwo­rzo­ne przez piki­su­per­star — pl.freepik.com</a>

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy