Filozofia w szkole Video Wywiady

Międzypokoleniowa rozmowa o edukacji filozoficznej

Z prof. Jackiem Wojtysiakiem rozmawia nasz kolega redakcyjny Błażej Gębura.

Roz­ma­wia­ją prof. Jacek Woj­ty­siak i dr Bła­żej Gębura.

Nagra­nie zre­ali­zo­wa­ne przez por­tal filozofuj.eu dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu Patro­nów na por­ta­lu patronite.pl (https://patronite.pl/filozofuj).

Dzię­ku­je­my!

Gale­ria Patro­nów jest > tutaj.

Gale­ria hono­ro­wych Patro­nów jest > tutaj.


Zrzutka na podręcznik do filozofii „Źródła mądrości” dla uczniów klasy I liceum ogólnokształcącego. Prosimy o wsparcie!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy