Filozofia w szkole Video Wywiady

Międzypokoleniowa rozmowa o edukacji filozoficznej

Z prof. Jackiem Wojtysiakiem rozmawia nasz kolega redakcyjny Błażej Gębura.

Zapisz się do naszego newslettera

Roz­maw­ia­ją prof. Jacek Woj­tysi­ak i dr Błażej Gębu­ra.

Nagranie zre­al­i­zowane przez por­tal filozofuj.eu dzię­ki wspar­ciu finan­sowe­mu Patronów na por­talu patronite.pl (https://patronite.pl/filozofuj).

Dzięku­je­my!

Gale­ria Patronów jest > tutaj.

Gale­ria hon­orowych Patronów jest > tutaj.


Zrzutka na podręcznik do filozofii „Źródła mądrości” dla uczniów klasy I liceum ogólnokształcącego. Prosimy o wsparcie!

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy