Akcje

Mikołajkowe rabaty!

Świąteczny klimat czuć już w powietrzu. Wykorzystajmy ten „prezentowy” czas mądrze :) Mamy dla Was do 55% zniżki na wybrane numery, komplety i prenumeratę „Filozofuj!”. Magazyn możecie zamówić dla siebie lub jako prezent dla kogoś bliskiego. Promocja trwa tylko do niedzieli!

Ofe­ru­je­my Wam w pro­mo­cyj­nej cenie poje­dyn­cze egzem­pla­rze, całe kom­ple­ty z dane­go roku oraz rocz­ną pre­nu­me­ra­tę (w dwóch wariantach). 

Jak sko­rzy­stać z promocji?

  1. Wejdź do skle­pu  i zamów poje­dyn­cze egzem­pla­rze z lat 2018 – 2019 z raba­tem 50%
  2. Wybierz cały kom­plet nume­rów wyda­nych w 2018  lub 2019  r. z raba­tem 55% 
  3. Zamów pre­nu­me­ra­tę na rok 2021: stan­dar­do­wą lub w for­mie vouche­ra z raba­tem 45% 

Korzy­staj­cie z naszych zni­żek i zrób­cie sobie lub komuś bli­skie­mu świą­tecz­ny pre­zent 🙂 Kie­dy, jak nie teraz?

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy