Patronaty Wydarzenia

Myśl Arystotelesa a polski renesans – kolejny „Spacer z Arystotelesem” w Poznaniu

Cykl spotkań organizowanych pod hasłem „Spacery z Arystotelesem” połączył poznańskich archeologów i filozofów wokół idei przypomnienia znaczenia myśli Stagiryty dla kultury europejskiej. W piątek 24 marca w poznańskim Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” odbędzie się kolejny wykład. Temat „Arystoteles w polskim renesansie” zaprezentuje prof. Danilo Facca z PAN w Warszawie. Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym „Filozofuj!”.

Wykład, który już tradycyjnie rozpocznie się o godzinie 18.00, będzie składał się z dwóch części. Pierwsza z nich będzie dotyczyła tego, jak stopniowo Arystoteles tracił status niekwestionowanego autorytetu filozoficznego i naukowego. Zjawisko renesansowej ewolucji myśli Stagiryty zostanie nakreślone tu na tle ówczesnych przemian intelektualnych.

Z kolei druga część wykładu będzie skupiała się, jak pisze prof. Facca, „na polskiej recepcji Arystotelesa w XVI i na początku XVII wieku. Najpierw zostaną wzięte pod uwagę główne ośrodki akademickie, w których dziedzictwo renesansu wydaje się bardziej znaczące (tzn. w protestanckich akademiach w Toruniu, Gdańsku i Krakowie oraz w Akademii w Zamościu), a następnie omówiona zostanie arystotelesowska obecność u dwóch wybitnych pisarzy epoki: Stanisława Orzechowskiego oraz Sebastiana Petrycego. Każdy z tych przypadków ma swoją specyfikę, wynikającą bezpośrednio z kontekstu intelektualnego i przyjętej strategii edukacyjnej”.

Prof. Danilo Facca pracuje w Instytucie Socjologii i Filozofii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest specjalistą w zakresie filozofii renesansu i ma na swoim koncie liczne artykuły poświęcone m.in. recepcji „Metafizyki” Arystotelesa w XVI wieku.

Spacery z Arystotelesem” to projekt zorganizowany z okazji 2400. rocznicy urodzin Stagiryty, obejmujący działania od października 2016 roku do czerwca 2017, w tym dziewięć wykładów oraz wystawę fotograficzną. Tworzą one cykl refleksyjnych spotkań filozoficznych, utrzymanych w luźnej konwencji, które ukazują Arystotelesa jako myśliciela niezwykle silnie oddziałującego na kulturę europejską Wschodu i Zachodu. Wszystko to w wyjątkowym Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci”, którego mottem jest wieloznaczne hasło: „Przekrój poznania”.

Tematy i „przewodnicy” najbliższych spotkań:

  • 28.04 godz. 18.00 – „Recepcja retoryki Arystotelesa” – mgr Aleksandra Mathiesen (Uniwersytet Adama Mickiewicza);
  • 19.05 godz. 18.00 – „Czy filozofię współczesną interesuje Arystoteles?” – dr Paweł Bleja (Uniwersytet Adama Mickiewicza);
  • 23.06 godz. 18.00 – „Perypatetycy o winie, muzyce i sprawach Afrodyty” – piknik arystotelesowski.

Opracował: Mateusz Tofilski

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy