Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Na filozofię w Zielonej Górze nigdy nie jest za późno

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2023 nr 3 (51), s. 60.


> artykuł sponsorowany

Instytut Filozofii oferuje kształcenie na trzech kierunkach: filozofia, kulturoznawstwo oraz coaching i doradztwo filozoficzne. Oferta skierowana jest też do kandydatów 40+. W efekcie wśród studentów są osoby nastoletnie i te trochę starsze. Na nasze studia nigdy nie jest za późno!

Filozofię oferujemy na trzech poziomach: licencjackim, magisterskim i doktorskim. Na dwóch pierwszych poziomach student ma możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności.

Na studiach licencjackich są to: (1) filozofia a nauka oraz (2) filo­zofia praktyczna.

Na studiach magisterskich są to: (1) etyka w życiu publicznym oraz (2) kultura internetu.

Jak wspomina zastępca dyrektora Instytutu – dr hab. Justyna Kroczak:
Uczestniczyłam niedawno w dniach otwartych Wydziału Humanistycznego UZ. Młodzi ludzie pytali o perspektywy zawodowe po studiach filozoficznych, odpowiedziałam im, że by świadomie i dojrzale funkcjonować w zmieniającym się świecie, a szczególnie na rynku pracy, trzeba podejmować próby, aby go zrozumieć. Często jest tak, że samodzielnie trudno jest to osiągnąć. Oczywiście pracownicy Instytutu Filozofii UZ nie pretendują do wszechwiedzy, jednak proponują narzędzia filozoficzne, pewne postawy, które ułatwiają odnalezienie się w świecie. To pewien praktyczny, „życiowy” efekt studiów filozoficznych, ale filozofia jest także dziedziną, w ramach której można realizować zróżnicowane humanistyczne i okołohumanistyczne pasje i zainteresowania. Oczywiście na absolwentów filozofii nie czeka tyle miejsc pracy, co na lekarzy, informatyków czy nawet prawników, choć istnieją w tej dziedzinie znakomite perspektywy pracy naukowej. Ale nawet jeśli ktoś nie planuje kariery naukowej albo planuje ją w innej dziedzinie, wówczas studia filozoficzne pozwalają z większą świadomością i zrozumieniem uprawiać własną dziedzinę, zwłaszcza w stechnicyzowanych i nastawionych na wymierny zysk czasach. Pozwalają nie zagubić humanistycznego wymiaru ludzkiego życia, o czym zresztą po latach mówią sami nasi absolwenci. A wśród naszych studentów są nie tylko świeżo upieczeni maturzyści, ale również studenci bądź absolwenci prawa, teologii, administracji, pielęgniarstwa, medycyny, informatyki czy biologii. Pragną poszerzyć swoje horyzonty myślowe, uzupełnić wiedzę z zakresu szeroko pojętej historii idei i wzmocnić nawyki logicznego, racjonalnego myślenia.

W skład kadry instytutu wchodzą dydaktycy z powołania, umiejący nawiązywać pozytywne partnerskie relacje ze studentami, w sposób przyjazny i skuteczny przekazywać wiedzę. Co więcej, pracownicy posiadają i rozwijają szerokie kontakty międzynarodowe, publikują w zagranicznych i krajowych wydawnictwach, realizują projekty badawcze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki czy Narodowego Centrum Nauki. Co ważne z perspektywy studenckiej, projekty te pozwalają na zatrudnianie w nich, w roli stypendystów, studentów drugiego stopnia i doktorantów. Realizują oni zadania badawcze, np. w dotychczas realizowanych projektach mieli oni unikalną możliwość pracy z zachowanymi rękopisami filo­zofów, współpracowali przy ich wydawaniu drukiem, ale i tworzyli na ich podstawie własne prace naukowe.

Nasi absolwenci pracują jako szkoleniowcy, nauczyciele etyki i filozofii, realizują się jako autorzy książek czy artyści-muzycy, ale także wybierają karierę naukową, jak np. mgr Adrian Habura. W ramach programu Erasmus spędził on jeden semestr studiów na Uniwersytecie Wileńskim. Koło Naukowe Miłośników Starożytności i Tradycji Antycznej, którego był przewodniczącym, współuczestniczyło w 2017 r. w organizowanych przez KUL warsztatach naukowych w Grecji. Mgr Habura był stypendystą w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki i obecnie pracuje nad rozprawą doktorską w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ.

Najważniejsze dziedziny pracy naukowej w instytucie to historia filozofii, z naciskiem na filozofię polską, bizantyjską czy na recepcję filozofii starożytnej, prowadzimy także badania dotyczące relacji między nauką a religią, etyki i historii etyki oraz zastosowań logiki. W prawie każdej z tych dziedzin z sukcesami realizowaliśmy lub realizujemy projekty badaw­cze finan­sowane ze środków ministerialnych bądź NCN.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z nami w tych dziedzinach współpracować i uczyć się filozofii!


Dane teleadresowe

al. Wojska Polskiego 71A,  65–762 Zielona Góra
68 328 31 20
sekretariat@ifil.uz.zgora.pl

ifil.uz.zgora.pl
fb.com/ifil.uz

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy