Aktualności akademickie Konkurs im. Tadeusza Kotarbińskiego Nagrody i wyróżnienia

Nabór prac do VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody ogłasza nabór prac do VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego na wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Książki można zgłaszać do 31 maja 2022 r. To jedyna tego typu nagroda w Polsce, przyznawana naukowcom przez uczelnię.

Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną pracę, która została opublikowana w 2021 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca października 2022 r. Autor pracy, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali.


Prace należy zgłaszać do 31 maja 2022 r. na adres: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, 90–137 Łódź


Prace, które wpływają na konkurs, są dowodem znakomitej kondycji polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość, oryginalność, nietuzinkową tematykę badań i formę prezentacji wyników. Ogromnie cieszymy się, że w ciągu tych kilku lat udało nam się pokazać, że polska humanistyka jest widoczną i wartościową częścią światowego dorobku.

[Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody] 


Wyboru laureata VIII edycji konkursu dokona Kapituła Nagrody w dniu poprzedzającym galę, po przeprowadzeniu wnikliwych rozmów z autorami pięciu finałowych prac.

Od początku istnienia konkursu niemal 130 polskich jednostek badawczych zgłosiło do oceny 430 prac. W finałach wszystkich edycji znalazło się 30 książek. Rosnąca popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła promować i przedstawić szerokiej publiczności, czego efektem jest blisko 1000 wzmianek w mediach o konkursie. Dotychczasowi laureaci nagrody – prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło, prof. Zbigniew Szmyt reprezentują doskonałość naukową i warsztatową.


Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nadesłane na konkurs prace potwierdzą nasze dotychczasowe refleksje o wysokim poziomie polskiej humanistyki.

[Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody] 


Kapitułę Nagrody tworzą wybitni polscy naukowcy:


 

: Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
: Uniwersytet Łódzki
: Informacje o bieżącym naborze 
: Strona Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 

 

Redakcja: Centrum Promocji

 

Tagi

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy