Aktualności Zapowiedzi wydawnicze

Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis – zapowiedź wydawnicza

4 lutego 2022 r. nakładem Wydawnictwa Academicon ukaże się książka Jacka Jaśtala Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis .

W 416/415 r. p.n.e. będące u szczytu potęgi Ateny zajęły i zniszczyły Melos, małą wyspę na Morzu Egejskim. Tukidydes, relacjonując w słynnym dialogu melijskim (Wojna peloponeska, V 84–116) negocjacje poprzedzające inwazję, wielokrotnie odwoływał się do kategorii nadziei (elpis). Książka Jacka Jaśtala stanowi polemikę z Tukidydesem. Autor stara się zrozumieć, na czym polega  nadzieja w sytuacjach ekstremalnych, jaką pełni funkcję w naszym życiu, co odróżnia nadzieje fałszywe od nadziei uzasadnionych, a także śledzi dzieje pojęcia elpis w greckiej mitologii, literaturze i filozofii. Na przykładzie fikcyjnego władcy Melos, Agathona, pokazuje różne ujęcia nadziei oraz różne pełnione przez nie funkcje – poznawcze, motywacyjne, moralne oraz odnoszące się do poczucia sensu i potrzeby szczęścia. Klucza do zrozumienia postawy żywienia nadziei szuka w koncepcji uzasadnienia sądów głoszonej przez sofistów, psychologii działania Platona, koncepcji cnoty u Arystotelesa oraz u stoików. Przywołuje także różne typy nadziei: nadzieję fundamentalną, której elementy pojawiają się już u Heraklita, i nadzieję radykalną, opisaną przez współczesnego filozofa J. Leara. Ostatecznie za najważniejsze uznaje tę rolę nadziei, która wiąże się z przekonaniem o moralnej wartości podejmowanych działań, nawet jeśli w wyniku różnych splotów okoliczności (traf moralny) okażą się one błędne. 

Książkę można przedpremierowo zamówić w Księgarni Academicon w promocyjnej cenie. 

Informujemy, że zamówienia zostaną zrealizowane po premierze!

 


Autor: Jacek Jaśtal

Tytuł: Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis

Wydawca: Wydawnictwo Academicon

ISBN: 978–83-67134–01‑9

Liczba stron: 192

Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy