Aktualności akademickie Konkurs im. Tadeusza Kotarbińskiego Nagrody i wyróżnienia

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego: ponad 60 książek w konkursie!

61 dzieł nadesłano z całej Polski na tegoroczny, ósmy już Konkurs im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Cieszy niezmiennie wysoki poziom zainteresowania tą ogólnopolską nagrodą. W sumie, w ośmiu edycjach, do oceny Kapituły Nagrody przedstawiono czterysta dziewięćdziesiąt książek. Autor zwycięskiej pracy w tegorocznej edycji otrzyma 50.000 zł z rąk Rektora Uniwersytetu Łódzkiego i dołączy do elitarnego grona laureatów nagrody. Werdykt Kapituły – jesienią.

Prace napływające na konkurs przynależą do rozmaitych dyscyplin. Wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i różniących się metodologii. Stoją też za nimi, jak sądzić można, rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja rozpraw składa się na bogaty obraz polskiej humanistyki.

[prof. Ryszard Kleszcz, członek Kapituły Nagrody] 


Kapituła Nagrody będzie oceniać i nagradzać najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Jak każdego roku, wskaże pięć najlepszych prac z takich obszarów, jak filozofia, historia, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, filozofia prawa i inne.
W dotychczasowych siedmiu edycjach konkursu nominowane i nagradzane były prace wybitne – mówiące o ważnych tematach w sposób oryginalny i przenikliwy.

Najbliższe tygodnie oznaczają wytężoną pracę dla członków Kapituły Nagrody, którzy recenzować będą wszystkie nadesłane pozycje, a następnie wczesną jesienią wybiorą spośród nich do pięciu – ich zdaniem – najlepszych. Autorzy wyróżnionych książek zostaną zaproszeni do finału konkursu. Po przeprowadzeniu rozmów z każdym z autorów, Kapituła Nagrody dokona wyboru laureata VIII edycji. Wręczenie nagrody, jak co roku, nastąpi podczas uroczystej gali w Łodzi.


Święto humanistyki
Nagroda im Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje podczas uroczystej gali 50.000 zł na dalszy rozwój naukowy. W sumie, w ośmiu edycjach, z wiodących instytucji i wydawnictw naukowych w Polsce nadesłano blisko pół tysiąca książek do oceny.

Od 2020 roku pandemiczne obostrzenia skomplikowały zgłoszenia do konkursu i nadsyłanie książek, ale dopuszczenie możliwości zgłaszania ich w postaci elektronicznej pozwoliło utrzymać wysoką liczbę zgłoszeń. Tegoroczną edycję, w której do oceny nadesłano ponad 60 prac, możemy więc uznać za równie udaną co poprzednie, pomimo trudności na rynku wydawniczym.

Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nadesłane na konkurs prace potwierdzą nasze dotychczasowe refleksje o wysokim poziomie polskiej humanistyki.

[podsumowuje prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody] Najlepszymi książkami humanistycznymi w VII minionych edycjach konkursu wybrano:

  1. Jana Strelaua (SWPS) Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar,
  2. Ewy Kołodziejczyk (PAN) Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, wydaną przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna,
  3. Doroty Sajewskiej (UW) Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny, wydaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,
  4. Andrzeja Friszke (PAN) Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSSKOR” 1981–1984, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności,
  5. Grzegorza Ziółkowskiego (UAM) Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  6. Jerzego Zajadły (UG) Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche,
  7. Zbigniewa Szmyta (UAM) Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W wolności najważniejsza jest jej świadomość” 

[prof. Tadeusz Kotarbiński] 


Uniwersytet Łódzki, na którym narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie. Wybór patrona nagrody był zatem oczywisty.

Został nim prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego – wybitny filozof i doskonały pedagog; naukowiec głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli oraz, po prostu, porządny człowiek.

Prof. Tadeusz Kotarbiński był filozofem, logikiem i etykiem, przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie był jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł Tadeusza Kotarbińskiego jest Traktat o dobrej robocie poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.


Więcej informacji znajduje się na stronie nagrody!
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebooku! 


Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Uniwersytet Łódzki
Strona Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 

Redakcja i zdjęcia: Centrum Promocji

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy