Ogłoszenia Patronaty

Niebo Swedenborga – wykład ONLINE prof. Woutera Hanegraaffa (Uniwersytet Amsterdamski)

1 kwietnia 2021 roku w godzinach 16:00-18:00 na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium poświęcone myśli Emanuela Swedenborga. Gościem spotkania z cyklu „Between Secularization and Reform. Religious Rationalism in the Late 17th Century and in the Enlightenment” będzie badacz z Uniwersytetu Amsterdamskiego, prof. Wouter Hanegraaff.

Prof. Hanegraaff jest specjalistą w zakresie europejskiego hermetyzmu. Podczas spotkania 1 kwietnia omówi historię recepcji myśli Emanuela Swedenborga w filozofii i sztuce. Uczony z Amsterdamu spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak wielu artystów inspirowało się myślą autora Dziennika snów.

Egzegeza Pisma Świętego, jaką przedstawił Swedenborg, była techniczna i mało efektowna stylistycznie, ale opisy nieba i piekła przemawiały do wyobraźni filozofów i artystów. Podczas swojego wykładu prof. Hanegraaff omówi wpływ, jaki Swedenborg wywarł między innymi na pisma Friedricha Christopha Oetingera oraz Immanuela Kanta, a zwłaszcza na koncepcję wyobraźni (Einbildungskraft), która w pismach tego ostatniego awansowała ze źródła złudzeń na jedną z władz umożliwiających poznanie.

Potencjał wyobraźni, która mogłaby pomóc w uzyskaniu wizji życia po śmierci, został doceniony także w romantyzmie. Świat noumenów, uznawany za niedostępny dla ludzkiej świadomości zarówno przez Kanta, jak i przez samego Swedenborga, przez idealistów pokantowskich został uznany za świat wewnętrznych fenomenów.

Wszystkich chętnych do spotkania z prof. Wouterem J. Hanegraaffem i poznaniem historii, która stoi za romantycznym odkryciem wyobraźni, zapraszamy do rejestracji na stronie www.religiousrationalism.com. Zajęcia w języku angielskim.

Więcej informacji o wydarzeniu > tutaj.

Opracował Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą”.


Wouter J. Hanegraaff – prof., historyk religii i filozofii hermetycznej, z wykształcenia także gitarzysta klasyczny. Wykładowca filozofii na Uniwersytecie w Amsterdamie. Bada europejską myśl ezoteryczną, która często jest pomijana przez historyków filozofii, choć miała wpływ na rozwój nowożytnych  idei. W latach 2002–2006 był przewodniczącym Holenderskiego Towarzystwa Badań nad Religią (NGG), w latach 2005–2013 przewodniczył Europejskiemu Towarzystwu Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem (ESSWE). Od 2006 członek Holenderskiej Akademii Nauki i Sztuki (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, KNAW). Autor książek: Western Esotericism: A Guide for the Perplexed (Bloomsbury 2013), Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture (Cambridge University Press 2012), Swedenborg, Oetinger, Kant: Three Perspectives on the Secrets of Heaven (Chrysalis Books 2007), Lodovico Lazzarelli (1447–1500): The Hermetic Writings and Related Documents (z R.M. Bouthoornem, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies 2005), New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought (State University of New York Press 1998), redaktor kilku tomów, m.in. Hidden Intercourse: Eros and Sexuality in the History of Western Esotericism (z Jeffreyem J. Kripalem, Brill 2008; Fordham University Press 2011) oraz Dictionary of Gnosis and Western Esotericism (z Antoinem Faivrem, Roelofem van den Broekiem i Jean-Pierre’em Brachem; Brill 2005).


Patronat medialny:

Filozofuj!”

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.