Aktualności akademickie

Nowe Książki Filozoficzne #1

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu Nowe Książki Filozoficzne, który ma być przestrzenią dyskusji na temat najnowszych publikacji filozoficznych. Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku i Ośrodek Badań Filozoficznych.

Pierwsze spotkaniu cyklu będzie poświęcone rozmowie o książce Mechanisms and Consciousness: Integrating Phenomenology with Cognitive Science Marka Pokropskiego (2021). Odbędzie się w gronie:

    • Autora książki
    • Pawła Gładziejewskiego
    • Michała Piekarskiego

W swojej książce autor oferuje nowe spojrzenie na problem naturalizacji fenomenologii poprzez próbę pogodzenia tej ostatniej z podejściem mechanistycznym. Autor argumentuje, że analizy fenomenologiczne daje się interpretować jako rodzaj analiz funkcjonalnych oraz że neurofenomenologia może być inspiracją dla tworzenia modeli dynamicznych wyjaśniających naturę zjawisk psychicznych. Według autora, ma nam to otworzyć nową drogę do badania takich zjawisk jak świadomość.


Wydarzenie online 
Środa, 06.04, godzina 18:00
  Wydarzenie na Facebooku 

Organizatorzy:
Instytut Filozofii UwB
Ośrodek Badań Filozoficznych

Patronat medialny:
Filozofuj!

Najnowszy numer można nabyć od 3 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.