Giełda recenzji Ogłoszenia

Nowy dział na portalu: Giełda recenzji

Inaugurujemy na portalu nowy dział skierowany do Autorów i Wydawców.

Zapraszamy Wydawców (lub Autorów publikacji) do zgłaszania tytułów książek, dla których poszukiwani są recenzenci. My te informacje o tych książkach będziemy zamieszczać w niniejszym dziale.

Zapraszamy też Autorów-Recenzentów do przeglądania Giełdy i zgłaszania chęci zrecenzowania danej pozycji. Udostępnimy wówczas kontakt do Wydawcy.

Po napisaniu recenzji jej Autor będzie mógł wysłać tekst do dowolnego naukowego czasopisma filozoficznego (recenzję naukową) lub na nasz portal (recenzję popularną).

Wytyczne dla Autorów recenzji na naszym portalu znajdziecie > tutaj.

Wytyczne dla Autorów recenzji w czasopismach naukowych podane są na stronach internetowych poszczególnych periodyków, których listę zamieszczamy poniżej:

Analiza i Egzystencja

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia — Sociologia

Anthropos?

Archeus: Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny

Argument: Biannual Philosophical Journal

Art Inquiry. Recherches sur les arts

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej

Civitas Hominibus: Rocznik Filozoficzno-Społeczny

Civitas: Studia z Filozofii Polityki

Colloquia Communia

Człowiek w Kulturze 

Dialogi Polityczne. Polityka, Filozofia, Społeczeństwo, Prawo

Dialogue and Universalism 

Diametros

Edukacja Filozoficzna

Estetyka i Krytyka

Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Etyka

Filo-Sofija

Filozofia Chrześcijańska

Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Filozofia Nauki

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Filozoficzne Aspekty Genezy

Folia Philosophica

Folia Philosophica. Ethica — Aesthetica — Practica

Forum Philosophicum

Humaniora: Czasopismo Internetowe

Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia

Kronos Philosophical Journal

Kultura i Społeczeństwo

Kultura i Wartości

Kwartalnik Filozoficzny

Lectiones & Acroases Philosophicae

Lingua ac Communitas

Logic and Logical Philosophy

Logos i Ethos 

Nowa Krytyka

Organon

Polish Journal of Philosophy

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia

Prakseologia

Principia: Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej

Przegląd Filozoficzno-Literacki

Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria

Przegląd Humanistyczny

Przegląd Tomistyczny: Filozofia, Teologia, Religia, Kultura Duchowa Średniowiecza

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

Rocznik Historii Filozofii Polskiej 

Roczniki Filozoficzne

Ruch Filozoficzny

Scripta Philosophica: Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL

Semina Scientiarum ΣΟФΙΑ: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich

Studia Elbląskie

Studia Ełckie

Studia Gdańskie

Studia Humanistyczne AGH

Studia Logica

Studia Metodologiczne

Studia Philosophiae Christianae

Studia Philosophica Wratislaviensia

Studia Sandomierskie. Teologia. Filozofia. Historia

Studia Semiotyczne

Studia Warmińskie

Studia z Filozofii Polskiej

Studia z Historii Filozofii

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu

Sztuka i Filozofia

Tekstoteka Filozoficzna

Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja

Transformacje Pismo Interdyscyplinarne

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 

Zagadnienia naukoznawstwa

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego : Nauki Humanistyczne

Znak


Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: marta.ratkiewicz@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy