Aktualności akademickie

Nowy wykaz naukowych czasopism filozoficznych MEiN

Jest już dostępny nowy komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

Spośród 34318 wykazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki periodyków uwzględniono 1656 (prawie 5%) czasopism publikujących także treści filozoficzne.

Wśród nich 200 punktów uzyskały: American Journal of Bioethics, Argumentation, Australasian Journal of Philosophy, Bioethics, British Journal for the Philosophy of Science, British Journal of Aesthetics, Classical Antiquity, European Journal of Science and Theology, History and Theory, International Theory: a Journal of International Politics, Law and Philosophy, Journal of Mathematical Logic, Journal of Philosophy, Journal of Political Philosophy, Journal of Semantics, Journal of Symbolic Logic,  Journal of the History of Ideas, Journal of the History of Philosophy, Linguistics and Philosophy, Mind, Mind & Language, Minds and Machines, Mnemosyne, Nous, Nous Supplement: Philosophical Perspectives, Philosophers Imprint,  Philosophical Quarterly, Philosophical Review, Philosophical Studies, Philosophy & Public Affairs, Philosophy and Phenomenological Research, Philosophy of Science, Renaissance Quarterly, Speculum: a Journal of Medieval Studies, Synthese oraz Studia z Prawa Wyznaniowego.

Polskie czasopisma z najwyższą punktacją zakwalifikowane do kategorii filozofia to: Studia z Prawa Wyznaniowego (200), Teoria Polityki (140), Transformacje (140), Politeja (140), Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie (140), Perspektywy Kultury (140), Horyzonty Polityki (140), Studia Gilsoniana (140), Studies in Logic (140), Grammar and Rhetoric (140), Roczniki Filozoficzne (140), Studia Logica (140), Res Rhetorica (140).

Z pełnym wykazem periodyków publikujących treści filozoficzne można zapoznać się > tutaj.


Źródło: MEiN

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy