Konferencje Patronaty

O egzystencji w Poznaniu

W dniach 9–10 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „O egzystencji. Między filozofią a literaturą”, poświęcona zagadnieniu ludzkiej egzystencji. Wydarzenie to jest organizowane przez Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej przy współpracy z Kołem Studentów Filozofii UAM. „Filozofuj!” objęło je swoim patronatem medialnym.

Charakter konferencji jest interdyscyplinarny, ona sama zaś ma za zadanie zestawienie oraz porównanie stanowisk wyróżnianych w naukach humanistycznych i społecznych, a szczególnie w obrębie filozofii, literaturoznawstwa oraz wiedzy o sztuce. Tematem przewodnim ma być życie ludzkie, jego kondycja i los. Owe zagadnienia są podejmowane w ramach wielu nurtów myślowych, obrady i dyskusje mają więc umożliwić wymianę poglądów z różnych perspektyw, typów refleksji czy koncepcji i tradycji filozoficznych.

Poruszone mają zostać m.in. następujące tematy:

  • przemijanie i czas życia;
  • ludzka sprawczość i czas sensu;
  • eschatologia, jej dzisiejszy status, perspektywy i zadania;
  • cel i znaczenie osobowego istnienia;
  • dawny i współczesny namysł nad swoistością, przeznaczeniem i dążeniami ludzkiego bytu;
  • historyczny charakter idei człowieka a dziejowość i przygodność fenomenów egzystencjalnych.

Zagadnienie egzystencji można analizować na wiele różnych sposobów: od wykładni skoncentrowanych na bezpodstawności jednostkowego istnienia, jego zagadkowości i trudach aż do opisów ukazujących stabilne fundamenty samorozumienia i podmiotowych dokonań. Debaty w sekcjach dotyczyć będą szeregu kontrowersyjnych i spornych zagadnień, a pośród nich m.in. teorii, według której sam człowiek to jedynie wytwór dyskursu pewnej epoki, a więc i jego sprawy – troski i osiągnięcia – mają charakter przejściowej opowieści.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: humanizm@amu.edu.pl do 25 marca 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 250 złotych. Istnieje możliwość wykupienia miejsca noclegowego w hotelu akademickim Jowita. Maksymalny czas wystąpienia to 20 minut. Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna. Należy pamiętać, że organizatorzy mają prawo do selekcji nadesłanych referatów.

Do komitetu organizacyjnego należą: prof. Ewa Piotrowska (Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej), dr hab. Mariusz Moryń (Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej) oraz mgr Damian Kałużny (Instytut Filozofii UAM).

Opracował: Michał Walkowski


Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60–568 Poznań

9 — 10 czerwca 2017

Strona internetowa organizatorów  Wydarzenie na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy