Patronaty Relacje i reportaże

Zofia Sajdek: O Lemie w Krakowie

„Filozofia Boga i religii w twórczości Stanisława Lema” – tak brzmiał tytuł konferencji, która odbyła się 20 maja b.r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie. Im więcej osób klikało przycisk „Wezmę udział” w wydarzeniu na Facebooku, tym częściej pojawiały się pytania: ale jak to – Stanisław Lem filozofem? Ten zabawny pisarz od robotów i podróży kosmicznych? I to w dodatku – filozofem religii...? Patronem medialnym konferencji był magazyn „Filozofuj!”.

Zob. zapowiedź konferencji.


Przybyli goście mogli się przekonać, że w tym określeniu nie ma ani trochę przesady. Przysłuchując się kolejnym wystąpieniom można było dowiedzieć się np. o oryginalnej krytyce zakładu Pascala przedstawionej przez Lema w Doskonałej próżni, a także o tym, jak można próbować odeprzeć zarzuty stawiane przez Pisarza. Przy okazji innego referatu miała miejsce dyskusja, czy „duizm” – wyznawany przez oo. destrukcjanów z Dzienników gwiazdowych – można traktować jako odmianę wierzeń religijnych, czy też jest to jedynie Lemowska krytyka religii. Najwięcej jednak uwagi poświęciliśmy koncepcjom Boga ułomnego, czyli takiego, który np. nie jest wszechmocny albo doskonale dobry.

Nie mniej ciekawa dyskusja miała miejsce przy okazji omawiania Golema IVprelegenci starali się rozgraniczyć filozoficzne pojęcia „transgresji” i „transcendencji”. Okazało się również, że twórczość Lema może okazać się przyczynkiem do rozważań nad dowodem na istnienie Boga św. Anzelma z Canterbury. Inny prelegent dokonał interesującego porównania myśli Lema z filozofią ks. prof. Michała Hellera.

Gościem specjalnym konferencji był prof. Jerzy Jarzębski – to nazwisko powinno być znane każdemu pasjonatowi twórczości Stanisława Lema, w kraju i za granicą. Pan Profesor był obecny przez cały dzień, przysłuchiwał się wszystkim referatom i chętnie rozjaśniał wszelkie wątpliwości. Niemal wszystkie wystąpienia zostały okraszone chociaż kilkoma zdaniami komentarza. Dzięki temu jako organizatorzy mogliśmy być pewni wysokiego merytorycznego poziomu wydarzenia. Profesor wziął również udział w końcowej dyskusji z dr. Jakubem Gomułką – nagranie z niej można obejrzeć poniżej.

Już za rok będzie miała miejsce kolejna lemologiczna konferencja, tym razem poświęcona filozofii kultury Lema. Do zgłaszania referatów zachęcamy zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów, doktorantów, a nawet absolwentów, niezwiązanych obecnie z żadną uczelnią. Serdecznie zapraszamy!


zofia-sajdek_fotoZofia Sajdek – Absolwentka filozofii, a obecnie doktorantka w Katedrze Filozofii Religii Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie. Zainteresowania filozoficzne: teodycea, koncepcje słabego Boga, problem indukcji.

 Zob. profil konferencji na Facebooku.


Oto film z debaty z udziałem: prof. dr hab. Jerzego Jarzębskiego, znawcy twórczości Stanisława Lema, oraz dr. Jakuba Gomułki.

Zdjęcia i montaż: Adam Płonka

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy