Audycje Popularyzacja

O sensie filozofowania w XXI wieku w Polskim Radiu Czwórka

Gośćmi programu „Strefa Prywatna" byli redaktorzy „Filozofuj!” Artur Szutta, Natasza Szutta i Kamil Radziszewski. Tematem audycji był sens oraz sposób filozofowania we współczesnym świecie.

Zapisz się do naszego newslettera

Audy­c­ja w Pol­skim Radiu Czwór­ka została wyemi­towana 23 sierp­nia o godz. 20.05.

Filo­zof żyje na różnych poziomach. Na poziomie idei prowadzi abstrak­cyjne dywa­gac­je, w zwykłym życiu zaj­mu­je się proza­iczny­mi czyn­noś­ci­a­mi i raczej twar­do stą­pa po zie­mi. W XXI wieku filo­zof to ktoś, kto ma skłon­noś­ci do myśle­nia i chce zrozu­mieć na czym pole­ga świat.

– mówił na na ante­nie Artur Szut­ta

Każdy człowiek, bez wzglę­du na tryb życia, jaki prowadzi, ma skłon­ność do głęb­szej reflek­sji. Częs­to przy­chodzi ona w momen­cie, w którym coś nam się przy­darza. Wtedy zada­je­my sobie pytanie o sens ist­nienia i powód, dla którego zostal­iśmy w to wszys­tko wrzuceni.

– wyjaś­ni­ała Natasza Szut­ta


Audycji  można wysłuchać > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy