Audycje Etyka Filozofia polityki Popularyzacja

Oblicza sprawiedliwości – audycja w Radiu Gdańsk

15 czerwca została wyemitowana audycja w Radiu Gdańsk poświęcona 21. numerowi naszego magazynu pt. Oblicza sprawiedliwości. Zachęcamy do odsłuchania!

Gość­mi red. Iwo­ny Boraw­skiej byli dr Artur Szut­ta i dr Nata­sza Szut­ta z Redak­cji „Filo­zo­fuj!” oraz jeden ze sta­łych auto­rów prof. Woj­ciech Żeła­niec (filo­zof gene­ra­li­sta, kie­row­nik Zakła­du Ety­ki i Filo­zo­fii Spo­łecz­nej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych UG). Była to audy­cja w ramach cyklu „Wspól­ne Czy­ta­nie w Radiu Gdańsk”.


Audycję można odsłuchać > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy