Audycje Etyka Filozofia polityki Popularyzacja

Oblicza sprawiedliwości – audycja w Radiu Gdańsk

15 czerwca została wyemitowana audycja w Radiu Gdańsk poświęcona 21. numerowi naszego magazynu pt. Oblicza sprawiedliwości. Zachęcamy do odsłuchania!

Zapisz się do naszego newslettera

Gość­mi red. Iwony Borawskiej byli dr Artur Szut­ta i dr Natasza Szut­ta z Redakcji „Filo­zo­fuj!” oraz jeden ze stałych autorów prof. Woj­ciech Żełaniec (filo­zof gen­er­al­ista, kierown­ik Zakładu Ety­ki i Filo­zofii Społecznej w Insty­tu­cie Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Wydzi­ału Nauk Społecznych UG). Była to audy­c­ja w ramach cyk­lu „Wspólne Czy­tanie w Radiu Gdańsk”.


Audycję można odsłuchać > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy