Epistemologia Filozofia nauki Konferencje Patronaty

Obraz potoczny, naukowy i filozoficzny na 60. Tygodniu Filozoficznym

XX wiek to okres intensywnego rozwoju nauk szczegółowych, których odkrycia odmieniły nasz sposób rozumienia świata. Zmiana ta niejednokrotnie polegała na odrzuceniu lub modyfikacji potocznie żywionych przekonań. Właśnie temu tematowi poświęcona będzie 60. już edycja Tygodnia Filozoficznego, którego tegorocznym hasłem jest: „Trzy obrazy świata: potoczny, naukowy, filozoficzny”. Magazyn „Filozofuj!” jest patronem medialnym wydarzenia.

Badania fizyczne zmieniły nasze wyobrażenie na temat struktury otaczającej nas rzeczywistości, biologia zrewidowała przeświadczenie o szczególnym miejscu człowieka w świecie, zaś psychologia dowiodła istnienia wielu nieuświadamianych mechanizmów, od których zależy nasze codzienne poznanie. Punktem wyjścia 60. Tygodnia Filozoficznego KUL, który odbędzie się w dniach 16–20 kwietnia 2018, będą pytania o relację między potocznym obrazem świata a wiedzą naukową, a także o zasadność przypisywania prymatu obrazowi naukowemu (w dużej mierze tym zagadnieniom poświęciliśmy nr 4 „Filozofuj!” z 2016 roku).

Te ogólne zagadnienia stanowią zaledwie wstęp do bardziej szczegółowych problemów. Jedną z kluczowych kwestii – zwłaszcza w świetle prymatu obrazu naukowego – jest pytanie, jak wygląda prezentowany w nim świat. Szczególnie istotne staje się ono w przypadku człowieka, który w świetle nauk przyrodniczych traci swe wyróżnione miejsce. Człowiek nie jest już miarą wszystkich rzeczy, jak nazwał go niegdyś Protagoras z Abdery; zamiast tego staje się jednym z wielu bytów. Z drugiej strony, takie podejście nie uwzględnia faktu, iż istoty ludzkie są zdolne, by przekraczać naturę, przez co nie sposób odmówić im wyjątkowości. Jaki status ma zatem człowiek w porządku rzeczywistości: czy wyrasta ponad świat zwierząt, czy raczej stanowi jego  przedłużenie? Czy bliżej nam do istot dysponujących prawdziwym samopoznaniem i wolnością, czy może jesteśmy jedynie niedoskonałymi automatami, które zostaną zastąpione w toku ewolucji lub – co bardziej prawdopodobne – ustąpią miejsca sztucznej inteligencji? Co z bytami, o których nauka albo milczy, albo sugeruje ich iluzoryczność, jak barwy czy dźwięki?

Ponadto chcielibyśmy zastanowić się nad miejscem, jakie w kształtowaniu naszego obrazu świata powinna zajmować perspektywa filozoficzna oraz nad tym, jak powinny się układać związki filozofii z nauką. Inną grupą zagadnień, które wydają się niemożliwe do naukowego ujęcia, są problemy związane z moralnością czy ludzką egzystencją: pytania o to, czym jest dobro i zło albo jaki jest ostateczny sens życia człowieka nie dadzą się adekwatnie wyrazić w języku nauki, przez co uważa się je za źle postawione. W tym kontekście pojawia się również kwestia Boga, nieobecnego w naukowym obrazie świata.

Wskazane wyżej problemy dowodzą, że relacja pomiędzy potocznym, naukowym i filozoficznym obrazem świata nie jest bynajmniej oczywista. Celem 60. Tygodnia Filozoficznego KUL jest postawienie wymienionych pytań, a także przyjrzenie się możliwym na nie odpowiedziom. W ramach tego wydarzenia odbędzie się kilkanaście wykładów prowadzonych zarówno przez filozofów, jak i uczonych różnych dziedzin, a także dwie debaty, poświęcone zagadnieniom naturalizmu oraz miejsca umysłu w świecie fizycznym. Integralną częścią Tygodnia będzie także finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. Liczymy, że dzięki temu jubileuszowy Tydzień Filozoficzny po raz kolejny stanie się miejscem dyskusji, wymiany poglądów i rzetelnej refleksji filozoficznej.

Program:

Poniedziałek, 16 kwietnia 2018

sala CTW113

 • 10.30  |  Otwarcie 60. Tygodnia Filozoficznego (Rektor KUL, Dziekan Wydziału Filozofii)
 • 10.45  |  Antoni B. Stępień  |  Wykład otwierający LX Tydzień Filozoficzny
 • 11.30  |  Krzysztof Meissner  |  Co może robić filozof w laboratorium uczonego?
 • 13.00  |  Tomasz Bigaj  |  Dlaczego mechanika kwantowa fascynuje filozofów? O kocie Schrödingera i wielości światów
 • 16.00  |  Magdalena Fikus  |  Czy geny determinują nasze życie?
 • 17.00  |  Adam Chmielewski  |  Filozofia jako poszukiwanie porządku
 • 18.15  |  Jan Woleński i Jacek Wojtysiak  |  DEBATA: Blaski i cienie naturalizmu. Debata pod patronatem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddział w Lublinie
 • 20.00  |  Uroczysta kolacja

Wtorek, 17 kwietnia 2018

sala CTW113

 • 09.00  |  Mikołaj Olszewski  |  Potoczny, naukowy i filozoficzny obraz świata w średniowieczu
 • 10.00  |  Tadeusz Szubka, Piotr Gutowski i Rafał Wierzchosławski  |  Trzy obrazy świata: stanowiska nowożytne i współczesne
 • 12.15  |  Arkadiusz Gut  |  Umysły dzieci
 • 15.30  |  Anna Dutkowska i Zbigniew Wróblewski  |  Jakie umysły posiadają zwierzęta?
 • 16.30  |  Robert Piłat  |  Samopoznanie w ujęciu potocznym, naukowym i filozoficznym
 • 17.45  |  Piotr Francuz  |  Skoro świat jest bezbarwny, to dlaczego jest barwny?
 • 19.00  |  Oskar i Róża. Spektakl Teatru ITP

Środa, 18 kwietnia 2018

sala CTW114

 • 09.15  |  Natasza Szutta  |  Po co etykowi badania empiryczne?
 • 10.15  |  Marta Soniewicka  |  Projektowanie dzieci – dylematy prawno-etyczne
 • 11.30  |  Renata Ziemińska  |  Dzieci interpłciowe a pojęcie płci
 • 14.30  |  Wojciech Załuski  |  Paradoksy doświadczenia czasu
 • 15.30  |  Marcin Miłkowski i Robert Poczobut  |  DEBATA: Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym

Czwartek, 19 kwietnia 2018

sala CTW114

 • 09.15  |  Mariusz Tabaczek  |  Czy nauki przyrodnicze dopuszczają działanie Boga w świecie?
 • 10.15  |  Adrian Kuźniar  |  Argument darwinowski w epistemologii moralności
 • 11.30  |  Maciej Witek  |  Relatywizm i akomodacja
 • 12.30  |  Wykłady dla uczestników Konkursu Logicznego (Marek Lechniak, Piotr Lipski, Paweł Gondek)
 • 16.30  |  Antoni Libera i Janusz Pyda  |  Czwarty-artystyczny (literacki) — obraz świata na przykładzie twórczości Samuela Becketta i wybranych pisarzy XX wieku

Piątek, 20 kwietnia 2018

sala C618

 • 10.00  |  Prezentacja pierwszego tomu książki Jeżeli Bóg istnieje… Wolność człowieka a hipoteza teistyczna powstałej w ramach realizacji grantu Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolność człowieka a hipoteza teistyczna
  Wprowadzenie: Agnieszka Kijewska i Andrzej Stefańczyk
 • Marcin Tkaczyk  |  Dlaczego Bóg daje wolność i stwarza problem futura contingentia? Rozwiązanie
  Komentarz: Martyna Koszkało, Piotr Gutowski i Przemysław Gut
 • Występ artystyczny  |  Łukasz Libowski i Karol Wiewiórka
 • 12.00  |  Jacek Wawer  |  Logiczny determinizm czyli czy logika przesądza kto zostanie prezydentem
 • 14.00  |  Sesja 1: Wystąpienia studenckie [sala GG208]
 • 14.00  |  Sesja 2: Gaudium veritatis – filozofia a (nowa) ewangelizacja
 • 17.30  |  Stanisław Judycki  |  Nauka a rzeczy ostateczne
 • Wystawa towarzysząca:
  Łukasz Bożycki — Przychodzi dusza do rozumu
Organizatorzy:

Koło Filozoficzne Studentów KUL

Wydział Filozofii KUL

Patronem medialnym konferencji jest magazyn „Filozofuj!”.


Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Czas: 16–20 kwietnia 2018  Profil konferencji na Facebook Strona internetowa wydarzenia

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Co znaczy pojęcie “obraz potoczny”? Gdy czytam tekst to dziwię się że nikt nie zwraca uwagi na Immanuela Kanta, który dokonał Kopernikańskiego przewrotu w filozofii! W/g Immanuela Kanta ” kryterium obrazowe hamuje rozwój wyższych umiejętności umysłowych” A dlaczego Temida ma zasłonięte oczy? Czy ktoś się nad tym zastanawiał?

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy