Aktualności Ogłoszenia

Ogłaszamy tematy numerów „Filozofuj!” w 2020 roku

Na zebraniu Redakcji wybraliśmy 4 tematy numerów naszego magazynu w roku 2020. Zdecydowaliśmy, że tym razem aż 2 spośród 6 tematów numerów zostanie wybranych przez Naszych Czytelników. W głosowaniu zwyciężyły następujące tematy: „Współczesne mity” oraz „Utopie”.

Oto tema­ty, któ­re wybra­li­śmy na przy­szły rok:

Numer 1/2020: Isto­ta rzeczy

Numer 2/2020: Tajem­ni­ca życia

Numer 3/2020:Utopie [temat wybra­ny przez Czytelników] 

Numer 4/2020: Czy żyje­my w symulacji?

Numer 5/2020: Zło

Numer 6/2020: Współ­cze­sne mity [temat wybra­ny przez Czytelników] 


Chcesz zoba­czyć wyni­ki ankie­ty doty­czą­cej tema­tów nume­rów 5 i 6? Klik­nij tutaj.


Auto­rów, któ­rzy zechcie­li­by zapro­po­no­wać swój tekst do któ­re­goś z nume­rów, odsy­ła­my do zakład­ki: Dla auto­rów, gdzie przy tema­tach są rów­nież ter­mi­ny, do któ­rych moż­na prze­sy­łać tek­sty do poszcze­gól­nych numerów.


Wszystkie numery, które się dotąd ukazały, dostępne są za darmo online w zakładce: Wydania.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy