Aktualności Ogłoszenia

Ogłaszamy tematy numerów „Filozofuj!” w 2021 roku

Na zebraniu Redakcji wybraliśmy 5 tematów numerów naszego magazynu w roku 2021. 1 spośród 6 tematów numerów został wybrany przez Naszych Czytelników.

Zapisz się do naszego newslettera

Oto tem­aty, które wybral­iśmy na przyszły rok:

Numer 1/2021: Świado­mość

Numer 2/2021: Tabu

Numer 3/2021: Nieskońc­zoność

Numer 4/2021: Gry kom­put­erowe [tem­at wybrany przez Czytel­ników]

Numer 5/2021: Antropocen

Numer 6/2021: Wąt­pi­e­nie


Chcesz zobaczyć wyni­ki anki­ety doty­czącej tem­atu numeru 4? Kliknij tutaj.


Autorów, którzy zech­cieli­by zapro­ponować swój tekst do które­goś z numerów, odsyłamy do zakład­ki: Dla autorów, gdzie przy tem­at­ach są również ter­miny, do których moż­na przesyłać tek­sty do poszczegól­nych numerów.


Wszystkie numery, które się dotąd ukazały, dostępne są za darmo online w zakładce: Wydania.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

7 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

  • Wyobraź­nia prze­grała tylko trze­ma głosa­mi! Szko­da, że nie wiedzi­ałam wcześniej o głosowa­niu.

  • A gdzie jest pro­ponowana “poli­ty­cz­na poprawność” /PC/, która zbiera śmier­cionośne, morder­cze intelek­tu­al­nie i umysłowo żni­wo?! Nikt nie chce o niej pisać, ze stra­chu, obawy, sankcji, oskarżeń?!
    Źle! Rozczarowanie! “F” było ostat­nią deską ratunku nie tylko w Polsce, ale i w UE, UK, Skan­dy­nawii, USA, co na całym świecie!
    Nie będzie już nigdy Murzynów?! Inwalidów?! Sprzątaczek?!…etc.
    Ale właś­ci­wie dlaczego?!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy