Aktualności akademickie

Ogólnopolska konferencja kognitywistyczna „Czas na Umysł 4.0”

…bo nadszedł już Czas na umysł 4.0  „Czas na umysł” to skierowana do młodych naukowców ogólnopolska konferencja organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL. Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w studium w zakresie szeroko rozumianego umysłu i poznania. Wydarzenie będzie składało się z Sesji Mistrzów, Sesji studencko-doktoranckiej oraz warsztatów dla licealistów. Zamiarem organizatorów jest, aby wykłady i warsztaty w tegorocznej edycji „Czasu na umysł” wykroczyły poza podstawowe interdyscyplinarne ramy neuronauki i kognitywistyki, dlatego też do udziału w naszym marcowym spotkaniu zapraszamy również przedstawicieli dyscyplin pokrewnych tj. filozofia, językoznawstwo, antropologia, neurobiologia, a także reprezentujących nauki społeczne socjologów i psychologów

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w konferencji pt. Czas na umysł 4.0, która odbędzie się w dniach 10 i 11 marca 2022 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II


Konferencja ma charakter interdyscyplinarnych wykładów oraz warsztatów obejmujących takie dyscypliny jak kognitywistyka, nauki społeczne, filozofia, psychologia ewolucyjna, retoryka, językoznawstwo, kognitywistyka sztuki, antropologia, neuroetyka oraz neurobiologia. Wydarzenie będzie składało się z Sesji Mistrzów, Sesji studencko-doktoranckiej oraz kilku warsztatów skierowanych dla licealistów i uczestników konferencji.


Myślą przewodnią wykładów Mistrzów w tegorocznej edycji konferencji będzie Sztuczna Inteligencja (AI). Jest to jedna z sześciu subdziedzin kognitywistycznego heksagonu. Sztuczna Inteligencja jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną nauki i atrakcyjnym nowym kierunkiem studiów, który zostanie uruchomiony na KULu już w przyszłym roku akademickim (r. ak. 2022/2023), a którego ukończenie bez wątpienia otwiera szerokie możliwości badań i daje szansę satysfakcjonującego zatrudnienia.

O cyfryzacji i automatyzacji mówi się w przestrzeni publicznej coraz częściej, także w Polsce, zazwyczaj w kontekście rynku pracy. Choć fizyczne zastępowanie człowieka w jego czynnościach budzi największe emocje, jest tylko jednym z aspektów rozwoju sztucznej inteligencji. Znacznie ważniejsze dla przyszłego kształtu naszej codzienności jest zjawisko rosnącego dostępu przeciętnego człowieka do zaawansowanych technologii. Dotyczy to zarówno coraz intensywniejszego korzystania z urządzeń i usług zależnych od algorytmów, jak i coraz powszechniejszego udziału osób niewyspecjalizowanych w ich tworzeniu.

Eksperci coraz częściej wyrażają zaniepokojenie długofalowym wpływem i konsekwencjami obecności algorytmów, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w naszej rzeczywistości oraz etycznymi aspektami tej dziedziny.

Coraz powszechniej pojawiają się pytania o dobro wspólne, o to, co znaczy „być człowiekiem”, być użytecznym i niezależnym, jak powinniśmy rozumieć wolność i prywatność, w jakim stopniu będziemy mogli w przyszłości kierować się wolną wolą. Choć podobne dylematy wydają się domeną filozofów – w kontekście technologii mających gigantyczny potencjał zmiany społecznej nie należy ich ignorować. Namysł nad podobnymi kwestiami powinien decydować o priorytetach i zasadach etycznego projektowania sztucznej inteligencji. AI znajduje bowiem coraz więcej zastosowań nie tylko w gospodarce czy rozrywce, lecz także ma wpływ na politykę, zdrowie, pracę. A przede wszystkim – za pośrednictwem urządzeń osobistych i mediów społecznościowych – na to, jak odbieramy i postrzegamy świat.


Mamy równocześnie świadomość, że problematyka Sztucznej Inteligencji nie wyczerpuje wszystkich pól zainteresowania kognitywistyki. Przecież nie musimy wszyscy być programistami. Ale zrozumienie zasad funkcjonowania Sztucznej Inteligencji jest nam wszystkim potrzebne, by móc decydować, kiedy i jak pozwolimy na wykorzystanie takich technologii. To ważne decyzje zarówno w codziennym życiu, jak i w perspektywie działających firm, dlatego do udziału w naszym marcowym spotkaniu zapraszamy również przedstawicieli dyscyplin pokrewnych dopełniających AI w kognitywistyce tj. filozofia, językoznawstwo, antropologia, neurobiologia, a także reprezentujących nauki społeczne socjologów i psychologów.


Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych. Ideą konferencji jest aktualizacja oraz przybliżenie problemów pojawiających się na gruncie nauk kognitywnych i styku tych nauk z innymi dziedzinami wiedzy. Uczestnicy mają możliwość prezentacji wyników własnych badań empirycznych lub przedstawienia teoretycznego przedmiotu zainteresowań.


Planujemy zorganizowanie konferencji stacjonarnie, w Lublinie, w salach wykładowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jednakże z uwagi na sytuację epidemiczną oraz duże zainteresowanie wydarzeniem przewidujemy możliwość uczestnictwa w wykładach Mistrzów w trybie online

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdziecie:
na stronie wydarzenia 
stronie profilu wydarzenia na Facebooku


Warunkiem czynnego udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez kwestionariusz online. 


Organizator:
Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL

Patroni:
Polskie Radio Lublin
„Filozofuj!” 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy