Aktualności akademickie Konferencje Ogłoszenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: III Bydgoskie Spotkania Filozoficzne – Perspektywy Współczesnej Filozofii Religii

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do aktywnego udziału w stacjonarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej współczesnej filozofii religii. W ramach konferencji przewidziane są, prócz tradycyjnych wystąpień, panele dyskusyjne, debaty oraz seminaria.

Religia jest tym ponadczasowym tematem, który nieustannie prowokuje do wielowymiarowej dyskusji filozoficznej. Szczególnie dziś, w czasach nazywanych nierzadko „epoką postsekularną”, „epoką śmierci Boga”, zagadnienia związane z powrotem religii w refleksji filozoficznej, jej statusem, obecnością w życiu publicznym czy możliwością jej przemiany wydają się wyjątkowo istotne. Kwestie związane z religią odnoszą się zarówno do problemów bytu, poznania, człowieka, kultury jako takiej, życia społecznego i polityki, ale także spraw osobistych, życiowych, egzystencjalnych. W obrębie filozofii temat “religii” podejmuje się w wielu dyscyplinach i w ramach wielu różnych nurtów filozoficznych. Bada się go w obrębie wprost dedykowanej sprawom religii filozofii Boga, ale także w teorii racjonalności, epistemologii, metafizyce, ontologii, estetyce czy etyce.


Temat religii odgrywa znaczącą rolę zarówno w myśli kontynentalnej, w tym m.in. w hermeneutyce i fenomenologii, jak i w filozofii anglosaskiej. Proponowany zakres tematyczny dotyczy więc refleksji nad:

 • świętością, sferami sacrum i profanum, sekularyzacją i desekularyzacją,
 • tezą o śmierci Boga,
 • religią instytucjonalną oraz kultem i rytuałem religijnym,
 • etyką religijną, przemocą religii i fundamentalizmem religijnym,
 • językiem religii oraz dialogiem międzyreligijnym i pluralizmem religijnym,
 • doświadczeniem religijnym,
 • związkami religii z metafizyką, nauką i mitem,
 • racjonalnością i prawdziwością przekonań religijnych,
 • definicją religii,
 • symbolem religijnym,
 • monoteizmem i politeizmem, sporem teizmu z ateizmem oraz nowymi formami religijności
 • przyszłością religii etc.

Organizatorzy:

 • Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • Fundacja Koherencje

Informacje:
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
22–24 września 2022 roku
Wydarzenie na Facebooku
 Fanpage Konferencji

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy