Antropologia Kraków Video Wydarzenia

Ostatnia podróż – spotkanie z prof. Jackiem Wojtysiakiem i prof. Adamem Groblerem [wideo]

Zapraszamy do obejrzenia nagrania spotkania pt. "Ostatnia podróż" prof. Jacka Wojtysiaka z prof. Adamem Groblerem.

Spo­tka­nie odby­ło się 14 listo­pa­da 2019 r. w kawiar­ni De Revo­lu­tio­ni­bus w Kra­ko­wie. Popro­wa­dził je Tomasz Zyg­munt. Dys­ku­sja doty­czy­ła nume­ru 6(30)/2019 Filo­zo­fuj! pt. Filo­zo­fia śmier­ci i nieśmiertelności.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Ps. To ostat­nia prze­czy­ta­na książ­ka, obej­rza­ny film, przej­rza­na gaze­ta, gra­ją­ce radio…

  • Śmierć spo­re za nami czy­ni kro­ki (…)” MS Sza­rzyń­ski /sonety/.
    a
    “Baka sraka”.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy