Próby filozoficzne

Otwieramy nowy dział „Próby filozoficzne”

próby filozoficzne
„Próby filozoficzne” to nowy dział naszego portalu, w którym adepci filozofii mogą zaprezentować swoje prace szerszemu gronu czytelników. Zachęcamy Autorów do przesyłania swoich tekstów, a Czytelników do konstruktywnej ich krytyki.

 

Z uwagi na spływające do nas teksty od początkujących filozofów postanowiliśmy stworzyć przestrzeń, gdzie będą oni mogli spróbować swoich sił i zmierzyć się z publicznym odbiorem swoich filozoficznych prac. Dział „Próby filozoficzne” będzie umieszczony w szerszym dziale „Edukacja filozoficzna”.

Kto może przesłać swoją pracę?

Każdy. Nie ma ograniczeń wiekowych. Szczególnie gorąco zachęcamy do przesyłana swoich prac uczestników Olimpiady Filozoficznej, której nasz magazyn jest patronem medialnym.

Jakich tematów oczekujemy?

Nie mamy żadnych wymagań, jeśli chodzi o tematykę prac, byle mieściła się ona w ramach filozofii.

Jaka jest wymagana długość prac?

Nie ma tutaj kategorycznych wymogów, ale mile widziane są prace do 8000 znaków. To jest zalecenie praktyczne. Dłuższe prace rzadziej są czytane i dłużej opiniowane. Zamiast jednego długiego tekstu warto pomyśleć o cyklu krótszych.

Czy redakcja może tekst odrzucić?

Oczywiście, że może. Choć teksty w tym dziale nie podlegają takim rygorom recenzyjnym, jak teksty w działach „Popularyzacji” i „Publicystyki”, to będą opiniowane przez grono redakcyjne. Przy czym ważniejsze w ocenie będą względy formalne (czy praca jest na temat, czy nie zawiera stwierdzeń obraźliwych itd.) niż merytoryczne. Dopuszczane będą prace z błędami rzeczowymi i logicznymi – w końcu to przecież próby filozoficzne. Publikowanie ma umożliwić ich autorom poddanie swej pracy pod ocenę szerszej publiczności i zmierzenie się z krytyką. Ma więc wymiar dydaktyczny.

Co należy dołączyć do tekstu?

Biogram (3–4 zdania o sobie) i zdjęcie.

Liczymy, że Autorzy „prób” – dzięki możliwości publikowania i płynącej stąd nauki – dorównają lub nawet przewyższą kunsztem posługiwania się słowem słynnemu autorowi Prób Michelowi de Montaigne. Oto tekst Sisseli Bok na temat Montaigne’a. Tutaj można znaleźć Próby w otwartym dostępie.


Ogólne wytyczne dla autorów tekstów do działu „Próby filozoficzne” są takie same, jak dla autorów tekstów do pozostałych działów. Można je znaleźć > tutaj. Teksty można przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu. W temacie maila należy wpisać nazwę działu: Próby filozoficzne.

< Przejdź do działu „Próby filozoficzne”

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy