Ogłoszenia

Piąty numer w Empiku od 16 listopada

Od 16 listopada można będzie kupić nr 5: Dlaczego demokracja? w salonach Empiku w całej Polsce. Prosimy o upowszechnienie tej informacji.

Zachę­ca­my do odwie­dze­nia salo­nów Empi­ku i przy­naj­mniej obej­rze­nia „Filo­zo­fuj!” w wer­sji dru­ko­wa­nej. Napraw­dę warto.

Jesz­cze tyl­ko do 16 listo­pa­da moż­na będzie kupić nr 4: Gdzie jest mój umysł?

Poni­żej zamiesz­cza­my listę 204 salo­nów, w któ­rych będzie moż­na kupić nume­ry cza­so­pi­sma. Jeśli nie ma wśród nich salo­nu w Two­im mie­ście, zapy­taj jego obsłu­gę o czasopismo.

EMPIK Bar­to­szy­ce
EMPIK Bia­ła Pod­la­ska Rywal
EMPIK Bia­ły­stok Alfa
EMPIK Bia­ły­stok Gale­ria Biała
EMPIK Bia­ły­stok Hetman
EMPIK Bia­ły­stok Rynek
EMPIK Biel­sko-Bia­ła Gemini
EMPIK Biel­sko-Bia­ła Sar­ni Stok
EMPIK Biel­sko-Bia­ła Sfera
EMPIK Boch­nia Gale­ria Rondo
EMPIK Brzeg Gale­ria Piast
EMPIK Byd­goszcz DTC
EMPIK Byd­goszcz Focus Mall
EMPIK Byd­goszcz Galeria
EMPIK Bytom Plejada
EMPIK Chełm Plac Kupiecki
EMPIK Chrza­nów Max
EMPIK Cze­ladź M1
EMPIK Czę­sto­cho­wa Gale­ria Jurajska
EMPIK Czę­sto­cho­wa III Aleja
EMPIK Dąbro­wa Gór­ni­cza Pogoria
EMPIK Dębi­ca
EMPIK Elbląg  Zie­lo­ne Tarasy
EMPIK Elbląg Ogrody
EMPIK Gdańsk  Alfa
EMPIK Gdańsk Gale­ria Bałtycka
EMPIK Gdańsk Główny
EMPIK Gdańsk Manhattan
EMPIK Gdańsk Matarnia
EMPIK Gdańsk Przymorze
EMPIK Gdy­nia Centrum
EMPIK Gdy­nia Klif
EMPIK Gdy­nia Riviera
EMPIK Gdy­nia Szperk
EMPIK Gli­wi­ce Euro­pa Centralna
EMPIK Gli­wi­ce Rybnicka
EMPIK Gli­wi­ce Rynek
EMPIK Gnie­zno Chrobrego
EMPIK Gole­niów Mini Park
EMPIK Gorzów Nova Park
EMPIK Gru­dziądz Alfa
EMPIK Iła­wa Jeziorak
EMPIK Ino­wro­cław Gale­ria Solna
EMPIK Jasło Galeria
EMPIK Jastrzę­bie Zdrój
EMPIK Jele­nia Góra Starówka
EMPIK Kalisz Amber
EMPIK Kalisz Tęcza
EMPIK Kato­wi­ce Sile­sia Mega
EMPIK Kato­wi­ce Trzy Stawy
EMPIK Kędzie­rzyn Koźle
EMPIK Kiel­ce Echo
EMPIK Kiel­ce Korona
EMPIK Kiel­ce Warszawska
EMPIK Kłodz­ko Twierdza
EMPIK Konin Ferio
EMPIK Kosza­lin EMKA
EMPIK Kosza­lin Forum
EMPIK Kosza­lin Zwycięstwa
EMPIK Kra­ków Bonarka
EMPIK Kra­ków Bronowice
EMPIK Kra­ków Dekada
EMPIK Kra­ków Floriańska
EMPIK Kra­ków Gal. Krakowska
EMPIK Kra­ków Kazimierz
EMPIK Kra­ków Krokus
EMPIK Kra­ków Plaza
EMPIK Kra­ków Zakopianka
EMPIK Kro­sno Galeria
EMPIK Kwi­dzyn  Kopernik
EMPIK Legni­ca Gale­ria Piastów
EMPIK Lesz­no Galeria
EMPIK Lesz­no Manhattan
EMPIK Lubin Cuprum
EMPIK Lublin Felicity
EMPIK Lublin Olimp
EMPIK Lublin Outlet
EMPIK Lublin Plaza
EMPIK Lublin Tara­sy Zamkowe
EMPIK Łom­ża
EMPIK Łowicz
EMPIK Łódź Galeria
EMPIK Łódź Manu­fak­tu­ra Mega
EMPIK Łódź Port Ikea
EMPIK Mal­bork
EMPIK Miko­łów PIK
EMPIK Mińsk Mazo­wiec­ki Stojadła
EMPIK Myśle­ni­ce Gale­ria Dekada
EMPIK Nowy Sącz  Europa
EMPIK Nowy Sącz Trzy Korony
EMPIK Nowy Targ
EMPIK Olsz­tyn Alfa
EMPIK Olsz­tyn Dekada
EMPIK Olsz­tyn Warmińska
EMPIK Oła­wa Ergo
EMPIK Opo­le Arkadia
EMPIK Opo­le Karolinka
EMPIK Opo­le Turawa
EMPIK Ostrów Wlkp. Galeria
EMPIK Piła Bydgoska
EMPIK Piotr­ków Trybunalski
EMPIK Płock Mazovia
EMPIK Płock Mosty
EMPIK Płock Podole
EMPIK Poli­ce Kinga
EMPIK Poznań City Center
EMPIK Poznań King Cross
EMPIK Poznań Malta
EMPIK Poznań Megastore
EMPIK Poznań Panorama
EMPIK Poznań Plaza
EMPIK Poznań Sta­ry Browar
EMPIK Prze­myśl Sanowa
EMPIK Puła­wy Gale­ria Zielona
EMPIK Raci­bórz Rybnicka
EMPIK Raci­bórz Rynek
EMPIK Radom M‑1 II (Nowy)
EMPIK Radom Vis a Vis
EMPIK Rawa Mazowiecka
EMPIK Ruda Śląska
EMPIK Rumia Galeria
EMPIK Rumia Port Handlowy
EMPIK Ryb­nik Focus Park
EMPIK Ryb­nik Plaza
EMPIK Rze­szów  Galeria
EMPIK Rze­szów Gale­ria City Center
EMPIK Rze­szów Plaza
EMPIK Sie­dl­ce Gale­ria S
EMPIK Sie­radz Dekada
EMPIK Skar­ży­sko Kamienna
EMPIK Skier­nie­wi­ce Dekada
EMPIK Skó­rze­wo Galeria
EMPIK Słupsk Galeria
EMPIK Słupsk Jan­tar Nowy
EMPIK Sopot Promenada
EMPIK Sosno­wiec Plaza
EMPIK Sosno­wiec Plejada
EMPIK Sta­lo­wa Wola
EMPIK Star­gard Szczeciński
EMPIK Sta­ro­gard Gdański
EMPIK Sta­ro­gard Gdań­ski Neptun
EMPIK Suwał­ki Plaza
EMPIK Swa­rzędz ETC
EMPIK Szcze­cin Galaxy
EMPIK Szcze­cin Kaskada
EMPIK Szcze­cin STER
EMPIK Szcze­cin Turzyn II
EMPIK Szcze­ci­nek
EMPIK Śro­da Wlkp. Kupiec
EMPIK Świd­ni­ca Galeria
EMPIK Świ­no­uj­ście Wybrzeże
EMPIK Tar­now­skie Góry
EMPIK Tar­nów Gemini
EMPIK Tczew Gale­ria Kociewska
EMPIK Toruń Copernicus
EMPIK Toruń Starówka
EMPIK Turek
EMPIK Tychy City Point
EMPIK Wał­brzych Gale­ria Victoria
EMPIK Wał­brzych Podzamcze
EMPIK Wie­luń Era Park
EMPIK Wło­cła­wek City
EMPIK Wro­cław Bielany
EMPIK Wro­cław Borek
EMPIK Wro­cław Futu­ra Park
EMPIK Wro­cław Magno­lia Park
EMPIK Wro­cław Megastore
EMPIK Wro­cław Pasaż Grunwald.
EMPIK Wro­cław PKP
EMPIK Wro­cław Renoma
EMPIK W‑wa Arka­dia Mega
EMPIK W‑wa Bielany
EMPIK W‑wa Birżańska
EMPIK W‑wa Blue City II (Nowy)
EMPIK W‑wa Cen­tral­na PKP
EMPIK W‑wa Gal. Moko­tów Mega
EMPIK W‑wa Gocław
EMPIK W‑wa Janki
EMPIK W‑wa Junior Mega
EMPIK W‑wa KEN
EMPIK W‑wa Legionowo
EMPIK W‑wa Łomianki
EMPIK W‑wa Nowy Świat Mega
EMPIK W‑wa Piaseczno
EMPIK W‑wa Plac Unii
EMPIK W‑wa Promenada
EMPIK W‑wa Raszyn
EMPIK W‑wa Reduta
EMPIK W‑wa Renova
EMPIK W‑wa Sadyba
EMPIK W‑wa Skorosze
EMPIK W‑wa Targówek
EMPIK W‑wa Ursynów
EMPIK W‑wa Wola Park
EMPIK W‑wa Zło­te Tarasy
EMPIK W‑wa Żoliborz
EMPIK Zabrze M1
EMPIK Zamość Gale­ria Twierdza
EMPIK Zgo­rze­lec Plaza
EMPIK Zie­lo­na Góra Energetyków
EMPIK Zie­lo­na Góra Focus Park
EMPIK Żary
EMPIK Żyrar­dów
EMPIK Żywiec Lider

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy