Dowcip filozoficzny

Pierwsza randka

Jan stre­su­je się przed swo­ją pier­wszą rand­ką, bo nie wie, o czym tu z dziew­czyną roz­maw­iać, więc ojciec daje mu radę:

– Synu, pamię­taj, te trzy tem­aty zawsze się sprawdza­ją: jedze­nie, rodz­i­na i filo­zofia.

Chwilę później Jan idzie z dziew­czyną po parku. Przez jak­iś czas towarzyszy im krępu­jące mil­cze­nie. W końcu chłopak zaczy­na:

– Czy lubisz ziem­ni­a­ki?

– Nie – pada odpowiedź, po której znowu zapa­da cisza.

– A czy masz bra­ta? – Jan nie pod­da­je się.

– Nie. – Znowu cisza. W końcu, pamię­ta­jąc kil­ka artykułów z ostat­niego numeru „Filo­zo­fuj!” na tem­at światów możli­wych, Jan wypala:

– A gdy­byś miała bra­ta, to czy on lubił­by ziem­ni­a­ki?


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2016, nr 6: Światy możliwe


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy