Dowcip filozoficzny

Pierwsza randka

Zapisz się do naszego newslettera

Jan stre­su­je się przed swo­ją pier­wszą rand­ką, bo nie wie, o czym tu z dziew­czyną roz­maw­iać, więc ojciec daje mu radę:

– Synu, pamię­taj, te trzy tem­aty zawsze się sprawdza­ją: jedze­nie, rodz­i­na i filo­zofia.

Chwilę później Jan idzie z dziew­czyną po parku. Przez jak­iś czas towarzyszy im krępu­jące mil­cze­nie. W końcu chłopak zaczy­na:

– Czy lubisz ziem­ni­a­ki?

– Nie – pada odpowiedź, po której znowu zapa­da cisza.

– A czy masz bra­ta? – Jan nie pod­da­je się.

– Nie. – Znowu cisza. W końcu, pamię­ta­jąc kil­ka artykułów z ostat­niego numeru „Filo­zo­fuj!” na tem­at światów możli­wych, Jan wypala:

– A gdy­byś miała bra­ta, to czy on lubił­by ziem­ni­a­ki?


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2016, nr 6: Światy możliwe


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy