Ogłoszenia Patronaty Wydarzenia

Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej, Opole 2020 [zapowiedź]

W dniach 25-26 września 2020 roku odbędzie się w Opolu Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej. Celem Kongresu jest badanie i rozwijanie polskiego dziedzictwa filozoficznego. Organizowany co dwa lata Kongres, będzie doskonałym miejscem spotkania i wymiany myśli dla tych wszystkich filozofów i uczonych, którzy zainteresowani są historią filozofii polskiej, a także dla tych, którzy chcą traktować filozofię polską jako myśl żywą i dalej ją rozwijać.

Filozofia jako dążenie do wiedzy całościowej o rzeczywistości, jest z założenia refleksją uniwersalną. Jednakże będąc dziedziną kultury kształtowanej przez człowieka i mającej na niego wpływ, uwzględnia nie tylko nasze ogólnie potrzeby intelektualne, wspólne dla wszystkich kultur, ale także te, które wynikają ze specyficznych doświadczeń historycznych i innych czynników. Dlatego też, tak jak istnieje polska literatura czy muzyka, która ukształtowała się jako coś odrębnego wśród literatur i muzyk innych krajów, tak istnieje też polska filozofia, będąca wytworem narodu polskiego i zrodzona oraz rozwinięta przez jego przedstawicieli. W większym lub mniejszym stopniu, wyraża ona polski pogląd na świat.

Oparta jest na długiej historii, w której wykształciły się specyficzne dla Polaków idee, dążenia i wartości. Stanowi wyraz bogactwa myśli polskiej. Wyrasta ze świadomości odrębności polskiej umysłowości. Jej najwięksi przedstawiciele to między innymi Józef M. Hoene-Wroński (1778–1853), Józef Gołuchowski (1797–1858), Bronisław Trentowski (1808–1869), Karol Libelt (1807–1875), August Cieszkowski (1814–1894), Kazimierz Twardowski (1866–1938), Wincenty Lutosławski (1863–1954), Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963), Roman Ingarden (1893–1970), Mieczysław Krąpiec (1921–2008). Należy przypominać o jej tradycji, badać ją sumienie, szukać w niej inspiracji dla myśli współczesnej oraz dbać, aby znalazła należne miejsce w dziejach filozofii światowej. Należy podjąć trud jej dalszego rozwoju.

 

Miejscem obrad jest budynek Collegium Civitas, ul. Katowicka 89 w Opolu. Otwarcie Kongresu, jego zakończenie oraz wykłady będą odbywać się w Audytorium, a wygłoszenie referatów w salach Collegium. Program ramowy, lista sekcji tematycznych oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej.

 

Ważne terminy:

do 15 sierpnia 2020 – nadsyłanie propozycji referatów

25–26 września 2020 – Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej

 

Organizator:

Katedra Filozofii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO – Przewodniczący Rady Programowej

 

Patroni:

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Teatr Opolski

Filozofuj!”

 

Więcej informacji:

kongresfilozofiipolskiej.pl

www.filozofia.pl/2020/01/17/pierwszy-kongres-filozofii-polskiej/

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy