Wydania Zapowiedzi wydawnicze

Pierwszy numer „Filozofuj!” już za tydzień!

Już za tydzień zaprezentujemy pierwszy numer „FILOZOFUJ!” – JEDYNEGO na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! 

Zapisz się do naszego newslettera

W numerze zna­jdą się ciekawe tek­sty poświę­cone reflek­sji nad tym, czym jest filo­zofia. Zajrzymy też do arse­nału narzędzi, w które winien być wyposażony filo­zof. Moż­na będzie przeczy­tać wywiad z prof. Piotrem Gutowskim, prze­wod­niczą­cym Komite­tu Nauk Filo­zoficznych Pol­skiej Akademii Nauk. Infor­mu­je­my o wybranych kon­fer­enc­jach filo­zoficznych, które warto odwiedz­ić w pier­wszym półroczu. Nieco rozry­w­ki dostar­czy, ale też poz­woli sprawdz­ić wiedzę nabytą pod­czas lek­tu­ry numeru spec­jal­na krzyżówka filo­zoficz­na. Wszys­tko to w opraw­ie kolorowego mag­a­zynu. Bądź­cie czu­jni…

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.


Napisz do „Filo­zo­fuj!”. Tek­sty moż­na przesyłać na adres: filozofuj@academicon.pl.

Wyty­czne dla autorów: https://filozofuj.eu/dla-autorow/

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy