Artykuł Satyra

Piotr Bartula: Kwantowa teoria narodu polskiego (wykład widmo znaleziony w spamie Nauki Polskiej)

Pod biało-czerwonym światłem kształtował się istotny stan kwantowy – podwójnie powabny Tetrakwark Kulturowy.

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2022 nr 1 (43), s. 48–49. W pełnej wersji graficznej jest dostępny w pliku PDF.


Polskie pole kwantowe wykryto w 966 roku. Ma ono ustawienie łącznika między przeciwstawnymi wektorami kulturowymi i termicznymi. Biało-czerwone widmo (ustalone w 1879 r.) oświetla jego liczne quanta; są to żołnierze, powstańcy, legioniści i partyzanci: wojowie Chrobrego, husaria Żółkiewskiego, wojsko Stefana Batorego, uczestnicy powstania kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego, bojownicy Polskiej Partii Socjalistycznej, legioniści Piłsudskiego, polscy żołnierze walczący pod Warszawą i nad Niemnem w 1920 r., bojownicy Konfederacji Narodu, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Ujawnił się powoli Polski Hadron Militarny (PHM), tocząc bitwy pod Legnicą, udzielając się pod dowództwem Jana III Sobieskiego w obronie chrześcijańskiej Europy w bitwie pod Wiedniem, walcząc z imperium wschodnim pod różnymi bozonami politycznymi: Zygmuntem I Starym, Zygmuntem III Wazą, Stefanem Batorym, Stanisławem Żółkiewskim, Pawłem Sapiehą, Stefanem Czarnieckim, Stanisławem Potockim, Jerzym Lubomirskim.

W tym samym polu kwantowym działała konfederacja barska i Legiony Dąbrowskiego; przemieszczało się sto tysięcy polskich kwarków-żołnierzy w marszu Napoleona na Wschód, działał Legion Mickiewicza, Dywizje Kościuszkowskie, Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, Związek Strzelecki, Ochotnicza Legia Kobiet, Polska Organizacja Wojskowa Józefa Piłsudskiego, Korpus Ochrony Pogranicza, Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Bataliony Chłopskie, żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze wyklęci polskiego podziemia niepodległościowego. Podczepione pod biało-czerwone pole kwantowe występowały też legalne władze PRL (projekt badawczy od 1952 r.) i wprowadzający stan kwantowy dołujący generał Wojciech Jaruzelski oraz jego oponenci – kwarki i antykwarki o zróżnicowanych poglądach na temat mechaniki k‑politycznej.

W równoległym układzie kwantowym – lśnieniu przeciętym czarną wstęgą – widać polskich straceńców, którzy rozpoczęli walkę, wiedząc, że idą na pewną śmierć, a siła nadziemskich fotonów rozpromieniała ich serca; błyszczy etnocentryczna cząstka dziwna, złożona z eschatologicznych polskich żołnierzy. „Polska Chrystusem narodów”, „nowy naród wybrany”, „drugi Izrael”. Ciągną „tysiące kibitek”, które „pod eskortą pułku tworzą orszak pogrzebowy całej literatury, skazanej na pochowanie żywcem w ziemi odległego i wrogiego kraju lub po drodze rozprzedawanej Żydom i chłopom rosyjskim” (Adam Mickiewicz, Grabież polskich bibliotek). Widać około stu czterdziestu tysięcy zamordowanych w latach 1917–1945 przez służby sowieckie tzw. etnicznych Polaków, w rozkazie 00485 z 11 sierpnia 1937 r. określonych jako spiskowcy z Polskiej Organizacji Zbrojnej. Widać quanta polskich ofiar: obrońcy Westerplatte, zdobywcy Monte Cassino, obrońcy Tobruku, strażnicy angielskiego nieba w 1940 r., żołnierze spod Lenino i z Wału Pomorskiego, oficerowie, obszarnicy, policjanci, żandarmi, funkcjonariusze Służby Więziennej, agenci wywiadu, inżynierowie, nauczyciele, urzędnicy państwowi, lekarze, farmaceuci, prawnicy, architekci, dziennikarze, artyści, pracownicy naukowi, dla których Widmowa Flaga powiewa nad Kozielskiem, Ostaszkowem, Starobielskiem, Katyniem, Twerem, Charkowem i Miednoje; płoną biblioteki oraz archiwa, wspaniałe kolekcje obrazów, stare księgi, z których została jedynie garść popiołu; nastąpiła zagłada miasta z bezcennymi skarbami dorobku pokoleń, przelano krew młodzieży rzuconej prawie bez broni przeciw czołgom.

Czarna wstęga faluje nad rozdeptanymi polskimi buntami i powstaniami. W jej polu oddziaływania kroczyło ku śmierci osiemnaście tysięcy powstańców oraz sto osiemdziesiąt tysięcy cywilów, kierowało się ku wypędzeniu ponad pięćset tysięcy mieszkańców Warszawy, z tego sześćdziesiąt tysięcy trafiło do obozów koncentracyjnych, a dziewięćdziesiąt tysięcy wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec. W niedokończonym (ponoć) chrzcie istniejącego od tysiąca lat pola kwantowego ku śmierci rojami odchodzili przedstawiciele patriotycznej młodzieży oraz ludzi kultury, m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, symboliczny patron tej straconej sprawy, kierowany imperatywem:

Postępuj tak, aby się zdobyć na czyn, który wstrząśnie sumieniem świata.

Poddany okrutnemu eksperymentowi organizm narodowy był żywy i martwy jednocześnie, niczym kot Schrödingera.

W reakcji łańcuchowej kwarki Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego połączyły się, powołując do życia Hiperon Mesjanistyczny. Pod biało-czerwonym światłem kształtował się istotny stan kwantowy – podwójnie powabny Tetrakwark Kulturowy, na który składają się quanta poetów, pisarzy, filozofów, myślicieli i malarzy, których strumienie świadomości przyswajają dzieci, uczniowie i studenci pochodzący z różnych rodzin, warstw i grup społecznych. Pojawili się uczeni romantycy sławiący wszystko, co tylko zdołało zaistnieć, historiozoficzna teodycea Królestwa Bożego Augusta Cieszkowskiego oraz realistyczny panteizm Bronisława Trentowskiego. Reprezentanci Tetrakwarku Kulturowego ogłaszali świętą amnestię narodów i nasyłając swój balsam kwarków powabnych, zalecali rehabilitację materii i życia we wszystkich kwantowych tunelach: politycznym, ekonomicznym i religijnym. Wspomnieć też wypada kultową, chociaż w praktyce mało wpływową książkę pt. Pan Kwanteusz. W tym pięknym poemacie na temat Kosmo-Polis.pl wszystkie obiekty ludzkie: Polki i Polacy, Żydzi i Moskale, kobiety i mężczyźni, konserwatyści i dandysi są dobrzy, pogoda jest ładna, a jedyna anomalia w porządku świata to czułe mrówki.

Dzięki zespoleniu Tetrakwarków Kulturowych, których więzią są język i wspólne dziedzictwo kultury, z Bozonem Politycznym, w którym więzią są wspólna historia państwowości i porządek prawny, z Hadronem Militarnym, którego więzią jest militarne panowanie we własnym polu działania, i z pełnym kwarków dziwnych Hiperonem Mesjanistycznym powstała Kwantowa Czasoprzestrzeń Polski, zespalająca cztery mikroukłady: kulturowy, polityczny, militarny, mesjanistyczny. W badanym polu kwantowym wykryto również quanta z przyszłości: metro-­ludzi, euro-ludzi, global-ludzi, trans-ludzi, post-ludzi oraz retro-futuro-cyber-ludzi.

Konkluzja: biało-czerwone widmo wyjściowe może prowadzić do alternatywnych stanów narodu polskiego lub do wszystkich możliwych wariantów równocześnie. Istnienie w biało-czerwonym polu kwantowym jest dość atrakcyjne; niekiedy czarna dziura w drodze przeszkadza, lecz nie jest ona ciemnością, a tylko brakiem ­dobrego światła. (Skutkiem tego trudno odcyfrować imię i nazwisko Autora/Autorki z Priorytetowego Obszaru Badawczego „Widmo”).


Piotr Bartula – doktor habilitowany, pracownik naukowy Zakładu Filozofii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista. Zajmuje się polską i zachodnią filozofią polityki, twórca tzw. testamentowej teorii sprawiedliwości. Autor książek: Kara śmierci – powracający dylemat, August Cieszkowski redivivus, Liberalizm u kresu historii.

Tekst jest dostępny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
W pełnej wersji graficznej jest dostępny w pliku PDF.

< Powrót do spisu treści numeru.

Ilustracja: Ewa Czarnecka

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy