Omówienia i recenzje

Piotr Biłgorajski: Nadzieja na sensowność świata [recenzja]

nadzieja na sensownosc

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2021 nr 1 (37), s. 51. W pełnej wersji graficznej jest dostępny w pliku PDF.


Jerzy Surdykowski – pisarz, dziennikarz, marynarz, elektronik, programista, stoczniowiec oraz instruktor alpinizmu – w swojej najnowszej książce podejmuje kwestię niezbywalności problemów filozoficznych. Historia filozofii – zdaniem Surdykowskiego – jednoznacznie pokazuje, że ludzie podejmują wciąż na nowo te same pytania niezniechęceni tym, że zwykle pozostają one bez satysfakcjonującej odpowiedzi. Tym natomiast, co motywuje ludzi do tych rozpaczliwych zmagań, jest potrzeba sensu.

Książka składa się z dwudziestu jeden rozdziałów, w których autor wraca do klasycznych pytań filozoficznych: czy istnieje Bóg, jaka jest relacja między nauką a religią, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. Surdykowski nie przedstawia jednak własnych argumentów za tym czy innym stanowiskiem. Jego metoda polega na erudycyjnej wędrówce od cytatu do cytatu. Niczym reżyser sztuki teatralnej, autor dopuszcza do głosu największych myślicieli, którzy zmuszeni są po raz kolejny wypowiedzieć swoje najsłynniejsze bon moty: wszak Arystoteles już twierdził, czyż nie miał racji Whitehead, ale nie zapominajmy też o uwadze Nietzschego czy Marksa. Chociaż w każdym rozdziale Surdykowski wychodzi z założenia, że różni filozofowie różnie o tym wszystkim pisali, to autorowi daleko do pesymizmu. „Nie istnieją rozwiązania idealne” – zauważa roztropnie pod koniec książki i dodaje, że rozbieżność opinii na tematy ostateczne nie powinna nas zniechęcać do ciągłych poszukiwań. Trud istnienia, którego doświadczają kolejne pokolenia, łatwiej jest bowiem znieść, gdy podtrzymuje się nadzieję, że koniec końców te próby nie są daremne.

Czytelnicy, którzy lubią zanurzyć się w przelanym na papier strumieniu świadomości, powinni być ukontentowani lirycznym gawędziarstwem Surdykowskiego. Nie będzie to jednak satysfakcjonująca lektura dla osób, które w pracach filozoficznych szukają jasno sformułowanych analiz i argumentów.


Jerzy Surdykowski, Nadzieja na sensowność świata, Copernicus Center Press, Kraków 2020, 256 ss.


Piotr Biłgorajski – doktor filozofii. Pracownik Instytutu Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się eksperymentami myślowymi. Posiada wygodny fotel.

Tekst jest dostępny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

< Powrót do spisu treści numeru.


Interesują Cię recenzje innych książek filozoficznych? Zajrzyj do naszego działu Omówienia i recenzje.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy