Aktualności

Podaruj prenumeratę „Filozofuj!” na święta

Niektórzy twierdzą, że filozofia się zdezaktualizowała. Ale nie my! Na 2019 rok zaplanowaliśmy dla Was kolejne 6 numerów „Filozofuj!”. Zapraszamy do zapoznania się z prenumeratą „Filozofuj!” na 2019 rok.

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze cza­sopis­mo może okazać się wspani­ałym prezen­tem świątecznym, który pozostanie z obdarowaną osobą przez cały rok. W 2019 roku na łamach naszego mag­a­zynu pode­jmiemy następu­jące tem­aty:

  1. Filo­zofia humoru i śmiechu
  2. Wiedza a pri­ori
  3. Przy­czynowość
  4. Relaty­wizm
  5. Spory bioe­ty­czne
  6. Filo­zofia śmier­ci i nieśmiertel­noś­ci

Przy świątecznym zamówieniu oferujemy rabat 10%.
Kod rabatowy: podaruj. Kod ważny jest do 23 grudnia.

Zamówienie można składać > tutaj.

Po wykupi­e­niu prenu­mer­aty do 24 grud­nia (decy­du­je data wpłaty) wyśle­my Państ­wu imi­en­ny świąteczny vouch­er do wydrukowa­nia. Uprze­jmie prosimy o infor­ma­cję przez e‑mail (redakcja@filozofuj.eu), jaką dedykację wpisać.

Vouch­er moż­na położyć pod choinką lub przesłać obdarowanej oso­bie. Taki prezent nie da o sobie zapom­nieć przez cały rok, bo co dwa miesiące oso­ba obdarowana otrzy­ma kolorowy numer naszego mag­a­zynu, pełen filo­zoficznych inspiracji.

Z prenu­mer­atą wiążą się konkretne korzyś­ci:

  1. nasi prenu­mer­a­torzy dosta­ją najnowszy numer szy­b­ciej niż ukazu­je się on w sprzedaży stacjonarnej,
  2. mag­a­zyn dostar­czany jest pros­to do domu,
  3. przesył­ka nic Was nie kosz­tu­je.

Z życzeni­a­mi refleksyjnych i rados­nych świąt
Redakc­ja „Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy