Słownik filozofii

Pojęcie dnia #35: Gilotyna Hume’a

Gilotyna Hume’a – nazwa zasady sformułowanej przez Davida Hume’a głoszącej, że ze zdań opisujących coś (zdań opisowych) nie da się wyprowadzić zdań o tym, że coś się powinno robić (zdań powinnościowych, normatywnych, wartościujących).


Powrót do Słownika > tutaj

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować