Etyka Filozofia w szkole Praca Pracodawca

Poszukiwany nauczyciel etyki

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie (na granicy Warszawy) pilnie poszukuje nauczyciela etyki.

Zapisz się do naszego newslettera

Ety­ka w każdej z klas po 2 godziny, wychodzi 10 godzin, wszyscy uczniowie w szkole uczest­niczą w zaję­ci­ach.

Adres szkoły

Szkoła Pod­sta­wowa im. Cypri­ana Kami­la Nor­wi­da w Zakrę­cie
ul. Szkol­na 11
05–077 Warsza­wa

Strona szkoły jest > tutaj.

Tele­fon do sekre­tariatu: 501 173 927.

Zachęcamy zarówno dyrekcje szkół (pracodawców), jak i nauczycieli poszukujących pracy (kandydatów na pracowników) do przesyłania ogłoszeń dotyczących zatrudnienia / pracy: redakcja@filozofuj.eu

Najnowszy numer można nabyć od 17 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy