Ogłoszenia Praca Pracodawca

Poszukujemy sekretarza redakcji!

staż
Pilnie poszukujemy kogoś do zespołu redakcyjnego – a konkretnie sekretarza redakcji. Dużo ważnej roboty do zrobienia. Ktoś chętny?

Zapisz się do naszego newslettera

Do jego zadań należy orga­ni­zowanie prac redak­cyjnych, w tym m.in.:

  • pil­nowanie har­mono­gra­mu prac nad kole­jny­mi numera­mi,
  • kore­spon­denc­ja z autora­mi, grafika­mi, redak­tora­mi,
  • zamieszczanie na por­talu wpisów doty­czą­cych numerów,
  • sczy­ty­wanie i komen­towanie tek­stów nadesłanych do redakcji.

Wymagamy:

  • ter­mi­nowoś­ci, rzetel­noś­ci, dokład­noś­ci, komu­nikaty­wnoś­ci i kreaty­wnoś­ci w wykony­wanej pra­cy,
  • sprawnoś­ci w posługi­wa­niu się medi­a­mi społecznoś­ciowy­mi,
  • wyk­sz­tałce­nia filo­zoficznego.

Dodatkowy­mi atu­ta­mi będą: zdol­noś­ci w zakre­sie PR, no i oczy­wiś­cie pas­ja filo­zoficz­na.

Praca stacjonarna, w Lublinie, na co najmniej 1/2 etatu. 

Zgłoszenia wraz z CV i lis­tem motywa­cyjnym prosimy słać na adres: redakcja@filozofuj.eu

Zatrud­ni­a­ją­cy: Fun­dac­ja Aca­d­e­mi­con


Zachę­camy zarówno pra­co­daw­ców, jak i kandy­datów na pra­cown­ików do przesyła­nia ogłoszeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.eu

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy