Aktualności Ogłoszenia Praca Pracodawca

Poszukujemy specjalistów do realizacji projektu!

staż
Drodzy Czytelnicy, uchylamy rąbka tajemnicy na temat naszych najbliższych planów! A te są niemałe i od dawna snute :) Co tu wiele mówić, szykujemy realizację dużego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury! Chcielibyście się włączyć? #praca #pracadlafilozofa

Zapisz się do naszego newslettera

W ramach real­iza­cji pro­jek­tu naw­iąże­my współpracę (umowa o dzieło) z kilko­ma osoba­mi, najchęt­niej z wyk­sz­tałce­niem filo­zoficznym lub filo­zoficzny­mi zain­tere­sowa­ni­a­mi.

Konkret­nie poszuku­je­my:

  • Oper­a­to­ra kamery / mon­tażys­tę / oper­a­to­ra dźwięku (pra­ca w Lublin­ie)
  • Grafi­ka (pra­ca stacjonar­na lub zdal­na)
  • Osobę do tworzenia ani­macji fil­mowych (pra­ca stacjonar­na lub zdal­na)
  • Akto­ra / nar­ra­to­ra (pra­ca w Lublin­ie)
  • Lek­tor (pra­ca w Lublin­ie)
  • Infor­maty­ka (pra­ca stacjonar­na lub zdal­na)
  • Redak­to­ra językowego (pra­ca stacjonar­na lub zdal­na)

 

Ofer­ty wraz z CV, lis­tem motywa­cyjnym i port­fo­lio prosimy słać na adres: filozofuj@academicon.pl


Zachę­camy zarówno pra­co­daw­ców, jak i kandy­datów na pra­cown­ików do przesyła­nia ogłoszeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy