Konkursy

Pozytywne i negatywne aspekty kultury współczesnej – konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Aby wziąć w nim udział należy odpowiedzieć na pytanie: co według ciebie jest pozytywne, a co negatywne we współczesnej kulturze? Do wygrania są trzy egzemplarze książki Światy zastępcze. Samotność wobec kultury. Powodzenia!

Zapisz się do naszego newslettera

Regulamin konkursu

  1. Konkurs orga­ni­zowany jest przez mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każdy może wziąć udzi­ał w konkur­sie.
  3. Zadanie konkur­sowe: Odpowiedz na pytanie: co według ciebie jest pozy­ty­wnego, a co negaty­wnego we współczes­nej kul­turze? Odpowiedź powin­na mieć maksy­mal­nie 4000 znaków.
  4. Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: 20 listopa­da 2018.
  5. Sposób udziela­nia odpowiedzi: Esej z odpowiedz­ią na postaw­ione zadanie konkur­sowe należy wysłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.
  6. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Trzy naj­ciekawsze propozy­c­je wyłoni jury redak­cyjne w składzie: Robert Kryńs­ki i Marcin Worek.
  7. Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 27 listopa­da 2018.
  8. Nagrody: Trzy egzem­plarze książ­ki Pawła Woj­ciechowskiego Światy zastępcze. Samot­ność wobec kul­tu­ry, który prześle­my do zwycięzców pocztą.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy