Ogłoszenia

Prenumerata 2019

Znamy już wyniki ankiety dotyczącej tematu 5 numeru z 2019 roku. Zwycięski temat uzyskał ogromną przewagę nad konkurencją. Tym samym możemy ogłosić tematy wszystkich numerów „Filozofuj!” w roku 2019 oraz podać warunki prenumeraty i sprzedaży egzemplarzy drukowanych magazynu „Filozofuj!” na rok 2019. Ciekawi? Zapraszamy do lektury.

Najpierw o ankiecie doty­czącej numeru 5 / 2019. Zwyciężył tem­at „Spory bioe­ty­czne”, który uzyskał 18% głosów. Na podi­um znalazły się również tem­aty: „Ewoluc­ja i inteligent­ny pro­jekt” oraz ex equo „Miłość i przy­jaźń” i „Reli­gia a moral­ność”, które jed­nak uzyskały zaled­wie – odpowied­nio – 9% i po 8%. Zatem ogłasza­my, że zestaw­ie­nie tem­atów numerów mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” w roku 2018 wyglą­da następu­ją­co:

 1. Filo­zofia humoru i śmiechu
 2. Wiedza a pri­ori
 3. Przy­czynowość
 4. Relaty­wizm
 5. Spory bioe­ty­czne
 6. Filo­zofia śmier­ci i nieśmiertel­noś­ci

Spieszymy poin­for­mować również, że cena egzem­plarza (już 4 rok) pozosta­je bez zmi­an10 zł (w tym 5% VAT). Będzie je moż­na kupić:

 • w naszym sklepie inter­ne­towym > tutaj.
 • salonach Empiku w całej Polsce – więcej infor­ma­cji > tutaj.
 • salonikach pra­sowych Ruchu, Inmedio, Relay, Świat Prasy i innych w całej Polsce – więcej infor­ma­cji > tutaj.
 • w punk­tach tworzącej się sieci sprzedaży „Filo­zo­fuj!” – więcej infor­ma­cji > tutaj.

Cena prenumeraty 2019 również pozostanie bez zmian – 60 zł (w tym 5% VAT).

 • Dostawa gratis! W cenie prenu­mer­aty są kosz­ty przesył­ki wszys­t­kich egzem­plarzy lis­tem zwykłym.
 • Zamaw­ia­ją­cy, którzy chcą zamówić przesyłkę pole­coną dla wszys­t­kich egzem­plarzy, będą musieli dopłacić 14,99 zł (w tym 23% VAT). W tym celu należy w koszyku, w opc­jach wysył­ki wybrać: Przesył­ka pole­cona x 6 — prenu­mer­a­ta.

Prenumeratę można zamówić już teraz > tutaj.

Czy WIECIE, ŻE…

Życzymy miłej i owoc­nej lek­tu­ry! Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy