Ogłoszenia

Prenumerata „Filozofuj!” pod choinkę – mądrość na cały rok

Dla miłośników mądrości i nietuzinkowych prezentów trafionym upominkiem może stać się prenumerata „Filozofuj!” na 2018 rok w formie vouchera pod choinkę. Z rabatem!

Zapisz się do naszego newslettera

Tem­aty przyszłorocznych numerów będą dotykać ciekawych i istot­nych dla człowieka zagad­nień:

   • Pię­kno
   • Czas
   • Spraw­iedli­wość
   • Oso­ba
   • Język
   • Poza­ludzkie umysły

  Przy świątecznym zamówie­niu ofer­u­je­my rabat 10%. Kod raba­towy: podaruj. Ważny do 23 grud­nia.

 Zamówie­nie moż­na składać > tutaj.

Po wykupi­e­niu prenu­mer­aty do 24 grud­nia (decy­du­je data wpłaty) wyśle­my Państ­wu imi­en­ny, okazjon­al­ny vouch­er do wydrukowa­nia. Uprze­jmie prosimy o infor­ma­cję via e‑mail (redakcja@filozofuj.eu), jaką dedykację wpisać.

Moż­na go położyć pod choinkę lub przesłać obdarowanej oso­bie. Taki upominek nie da o sobie zapom­nieć przez cały rok, bo co dwa miesiące oso­ba obdarowana otrzy­ma kolorowy numer naszego mag­a­zynu, pełny filo­zoficznych inspiracji.

Z prenu­mer­atą wiążą się konkretne korzyś­ci:

 • nasi prenu­mer­a­torzy dosta­ją najnowszy numer szy­b­ciej niż ukaże się on w sprzedaży,
 • mag­a­zyn dostar­czany jest pros­to do domu prenu­mer­a­to­ra,
 • przesył­ka nic Was nie kosz­tu­je.

 Z życzeni­a­mi refleksyjnych i rados­nych świąt
Redakc­ja „Filo­zo­fuj!”


Aby zamówić prenu­mer­atę kliknij > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy