Kurs online: Życie w społeczeństwie (I edycja)

96,00

Kategoria: Tag:

Opis

Gru­pa wie­ko­wa: 10–15 lat (4–8 kla­sa szko­ły podstawowej)

Cyklicz­ność: raz w tygodniu

Plat­for­ma: Zoom

Pro­wa­dzą­ca: Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Ilość miejsc: 15

Mini­mal­na ilość osób, by się odby­ły warsz­ta­ty: 6

Cykl „Życie w spo­łe­czeń­stwie” skła­da się z 6 zajęć. Oto ich tematy:

  1. Czło­wiek – isto­ta społeczna
  2. Co wie­my o przyjaźni?
  3. Jak może­my się porozumieć?
  4. Samot­ność z koniecz­no­ści, samot­ność z wyboru
  5. Kto jest two­im autorytetem?
  6. Czy każ­dy może zostać bohaterem?

Koszt kur­su: 96 zł (16,00 zł za zajęcia)

Uwa­ga: moż­li­wość zaku­pu kur­su tyl­ko do 17 września.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kurs online: Życie w społeczeństwie (I edycja)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w