Filozofia religii Filozofia współczesna Historia filozofii nowożytnej Patronaty Wydarzenia

Prof. Maeve Cooke: Wolność i rozum. Krytyka Kierkegaarda autorstwa Habermasa – wykład ONLINE

14 stycznia 2021 roku w godzinach 18:00-20:00 na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne zatytułowane „Wolność i rozum. Krytyka Kierkegaarda autorstwa Habermasa”. Gościem pierwszego noworocznego spotkania w cyklu „Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki oświecenia” będzie prof. Maeve Cooke, znawczyni filozofii Jürgena Habermasa, wykładowca University College Dublin.

W swojej najnowszej dwutomowej książce, kolejnym opus magnum, zatytułowanym Auch eine Geschichte der Philosophie, Jürgen Habermas opisał rozwój filozofii od starożytności i przeanalizował relacje, w jakie wchodziły wiara, wiedza i rozum. Jednym z omawianych przez autora myślicieli jest Søren Kierkegaard i jego poglądy na temat rozumu.

Kierkegaard postrzegał rozum wprawdzie jako historyczny, ale posiadający zdolność do przekraczania swoich ograniczeń oraz ingerencji w procesy historyczne. Zdaniem duńskiego filozofa to wspomniane możliwości sprawiają, że pojedynczy człowiek może działać w sposób autonomiczny i być wolny w sensie „możności-bycia-samym-sobą”. Habermas przyznaje Kierkegaardowi rację, jeśli chodzi o zdolność rozumu do przekraczania swoich granic. Zgadza się także, że dzięki tej zdolności człowiek ma możliwość wychodzenia poza swoją jednostkowość i skończoność. Jednocześnie jednak niemiecki filozof dystansuje się od autora Bojaźni i drżenia w kwestii wiary religijnej. U Kierkegaarda doświadczenie autentycznej prawdy egzystencjalnej było tożsame ze zwróceniem się w stronę osobowego Boga, a zatem z aktem wiary. Habermas proponuje własną, świecką interpretację tego doświadczenia, projektując dla Kiekegaardowskiego człowieka etycznego postmetafizyczne wyzwolenie zamiast religijnego odkupienia.

Podczas swojego wystąpienia prof. Cooke przedstawi poglądy obu filozofów, a także poda argumenty za stwierdzeniem, że w opisanym wyżej sporze racja nie leży ani po religijnej stronie Kierkegaarda, ani po świeckiej Habermasa.

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z prof. Maeve Cooke zapraszamy do rejestracji na stronie www.religiousrationalism.com. Zajęcia w języku angielskim. Zapraszamy!

Więcej informacji o wydarzeniu > tutaj.

Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą”


Prof. Maeve Cooke – wykładowca filozofii politycznej i społecznej na University College Dublin, znawczyni myśli Jürgena Habermasa. Prowadziła wykłady także m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i Yale University. Autorka licznych artykułów, rozdziałów w książkach z zakresu filozofii politycznej, a także monografii: Language and Reason: A Study of Habermas’s Pragmatics (1994) oraz Re-Presenting the Good Society (2006). Redaktor tomu esejów Jürgena Habermasa On the Pragmatics of Communication (1998).


Patronat medialny:

Filozofuj!”

: Online – Microsoft Teams 14 stycznia 2021 roku, godz. 18:00–20:00 Strona internetowa organizatorów Wydarzenie na Facebooku

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy