Ontologia Popularyzacja

Prof. Piotr Gutowski: Jak filozof wartościuje zmianę?

„Zmiana i niezmienność toczą ze sobą walkę na śmierć i życie. Wynik tej walki nie może być nam obojętny. Mamy prawo ująć te opozycyjne zjawiska w kontekście aksjologicznym” – powiedział podczas popularnego wykładu nt. wartościowaniu zmiany i niezmienności prof. Piotr Gutowski. Zachęcamy do obejrzenia zapisu wideo z odczytu. Jest on ciekawym spojrzeniem na pewien aspekt problematyki, której poświęcimy pierwszy w tym roku numer magazynu „Filozofuj!”: tożsamości osobowej.

Referat pt. „Zmiana – niezmienność – doskonałość. Kilka uwag o wartościowaniu zmiany przez filozofów” został wygłoszony podczas Forum interdyscyplinarnego „Zmiana”, zorganizowanego przez Koło Naukowe Studentów MISH KUL w dniu 9 stycznia 2017 r.


Prof. dr hab. Piotr Gutowski jest kierownikiem Katedry Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL i przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Autor książek m.in. Metafilozofia a metafizyka Charlesa Hartshorne’a (1993)Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya (2003), Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa (2011), które są opublikowane w otwartym dostępne.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy