Aktualności Aktualności akademickie Konferencje

Program II edycji Konferencji Naukowej „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii”

Katedra Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie zaprasza na II Konferencję Naukową „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii” poświęconą wielości odmian metody fenomenologicznej oraz możliwości ich zastosowania na różnych polach badawczych. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 maja 2023 roku w Krakowie w Sali Senackiej (nr 200) przy ulicy Kanoniczej 9 (I piętro) i będzie otwarta dla wszystkich chętnych słuchaczy.

Więcej na temat konferencji możecie przeczytać w naszym poprzednim wpisie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem.


PROGRAM KONFERENCJIDzień pierwszy – poniedziałek 22 maja 2023 (ul. Kanonicza 9, sala 200)

9.50     Otwarcie II Konferencji „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii”: Marek Urban, dr hab. prof. UPJPII

10.00 Pierwsza sesja, moderacja: Marek Urban

 • Marek Maciejczak, prof. dr hab. (PW) Fenomenologia jako hermeneutyka życia świadomości
 • Andrzej Lorczyk, dr (UWr) Niewykorzystana szansa. Między Elzenbergiem a Ingardenem
 • Nina Putała, dr, Wątpliwości wokół zagadnienia powinności w filozofii Maxa Schelera i próba ich przezwyciężenia

11.30 Przerwa Kawowa

11.45 Wykład plenarny, moderacja: Michał Kumorek

 • Maria Gołębiewska, dr hab. prof. IFiS PAN (IFiS PAN) Fenomenologia architektury – konstytucja obiektu w przestrzeni

12.45 Przerwa Obiadowa

14.00 Druga sesja, moderacja: Anna Smoleń

 • Roman Krzanowski, dr inż. (UPJPII) Moratorium on Synthetic Phenomenology. What we are afraid of?
 • Bartosz Kurkowski, mgr (UAM) Problemy z obiektywizacją subiektywnego doświadczenia w analitycznej filozofii umysłu
 • Dariusz Tubacki, mgr (IFiS PAN) Przeniesienie pojęcia anamorfozy z dziedziny sztuki do fenomenologii donacji i teologii na podstawie książki Jean-Luc Mariona – D’Aillieurs, la Révélation – Contribution à une critique et à un concept phénoménal de révélation (2020)

15.30 Przerwa kawowa

15.45 Trzecie sesja, moderacja: Roman Krzanowski

 • Sophia Höff, MA (PThU Amsterdam) The Meaning of Family Seen Through a Phenomenological Lens
 • Michalis Dagtzis, MA (University of Athens) Ontological ambiguity in the phenomenological method: later Maurice Merleau-Ponty and Hannah Arendt
 • Rayan Magon, BA (University of Toronto) Logos reconstructed: On the phenomenology of Adam’s originally perfect language and recovering its semiotic realism

17.15 Zakończenie pierwszego dnia konferencji


Dzień drugi – wtorek 23 maja 2023 (ul. Kanonicza 9, sala 200)

9.30 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9.30 Pierwsza sesja, moderacja: Anna Smoleń

 • Adam Olszewski, dr hab. prof. UPJPII (UPJPII) Solipsyzm momentu teraźniejszego
 • Andrzej Gniazdowski, dr hab. prof. IFiS PAN (IFiS PAN) Phenomenology and Political Sciences: A Hidden Connection
 • Marcin Stabrowski, dr (UWr) Świat przeżywany, etos, wartości. Inspiracje Husserlowskie w badaniu źródeł historycznych

11.00 Przerwa Kawowa

11.15 Druga sesja, moderacja: Ilias Stanekzai

 • Andrzej Gielarowski, dr hab. prof. AIK (AIK) Ujęcie fenomenu w fenomenologii francuskiej
 • Przemysław Zgórecki, dr (UAM) Czym bije serce hiperkultury? Byung-Chul Han w poszukiwaniu ukrytej fenomenologii wypalonego świata
 • Karol Petryszak, dr (UPJPII) Roman Ingarden i Karol Wojtyła czytają Maksa Schelera

12.45 Przerwa Obiadowa

14.00 Trzecia sesja, moderacja: Krzysztof Kotula

 • Dydak Konrad Rycyk, dr (UPJPII) O możliwości określenia nie-apofatycznej i nie-katafatycznej teologii
 • Damian Kałużny, mgr (UAM) Pozazjawiskowy charakter czuwania w myśli Emmanuela Levinasa
 • Katarzyna Rodziewicz, mgr (UPJPII) Wpływ wartości na kształtowanie własnego bytu w spotkaniu według Adama Węgrzeckiego

15.30 Przerwa kawowa

15.45 Czwarta sesja, moderacja: Kacper Kiciński

 • Anna Piątek, (UJ) Nierzeczywistość umożliwiająca wolność w estetyce fenomenologicznej Sartre’a
 • Daniel Milewski, mgr, Co ma Wittgenstein do fenomenologii? Lee Bravera projekt zestawienia późnej filozofii Wittgensteina z myślą Heideggera okresu Bycia i czasu
 • Karol Zamojski, mgr, Korczak — śmierć — sytuacja pedagogiczna. Próba ujęcia śmierci Janusza Korczaka w perspektywie fenomenologii ejdetycznej Antoniego Siemianowskiego.

17.15 Zakończenie drugiego dnia konferencji


Sala Senacka (nr 200) przy ulicy Kanoniczej 9 w Krakowie (I piętro)
22–23 maja

Najnowszy numer można nabyć od 4 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy