Aktualności akademickie Konferencje

Program Konferencji Naukowej – „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii”

Katedra Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na Konferencję Naukową „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii” poświęconej wielości odmian metody fenomenologicznej oraz możliwości ich zastosowania na różnych polach badawczych. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 maja 2022 roku w  Auli przy ulicy Bernardyńskiej 3 w Krakowie (I piętro) i będzie otwarta dla wszystkich chętnych słuchaczy.

Ja” i Inny, świat natury i świat wartości, sacrum i Bóg to tylko niektóre z fenomenów, do opisu których dążyła zapoczątkowana przez Husserla i rozwijana oraz modyfikowana przez liczne grono fenomenologów metoda. Dążyła ona u swych początków do uchwycenia istoty tego, co się jawi, odrzucając wcześniejsze założenia, teorie i spekulacje. Ale czy w dzisiejszym świecie zdominowanym przez scjentyzm zastosowanie bezzałożeniowej metody jest wciąż możliwe, a oczywistość zapewnia prawdziwość? Czy fenomenologia nie jest dzisiaj metodą, która ustępuje miejsca innym kierunkom filozoficznym, albo sama skrywa się pod zasłoną wywodzącej się z empiryzmu i pozytywizmu naukowości? Szukać odpowiedzi na te pytania będziemy na płaszczyznach filozofii, teologii, psychologii, socjologii, medycyny, sztuki i literatury oraz nauk ścisłych. Zapraszamy do włączenia się w te poszukiwania studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Będziemy dyskutować nie tylko o pierwotnym rozumieniu fenomenologii jako metody i jej późniejszym rozwoju, ale również nad możliwościami jej zastosowania współcześnie.


Download (PDF362KB)

PROGRAM

Dzień pierwszy – czwartek 19 maja 2022
9.00 Otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii”

9.10 Pierwsza sesja
Maria Gołębiewska, dr hab. prof. IFiS PAN (IFiS PAN) Aksjologiczne idealizacje we współczesnej fenomenologii prawa
Andrzej Gniazdowski, dr hab. (IFiS PAN) The State of the State. On the Possibility of Political Application of Static Phenomenology
10.10 Przerwa Kawowa

10.20 Druga Sesja
Przemysław Zgórecki, dr (UAM) Ocalić fenomenologię z Claudem Romano
Dominik Jarczewski, dr (Kolegium Dominikanów) Z powrotem do zmysłowości samej. Anty-fenomenologiczny zwrot Jocelyna Benoista?
Tymoteusz Mietelski, mgr (AIK) Zastosowanie metody fenomenologicznej jako element analizy doświadczenia moralnego w ujęciu Paola Valoriego
11.40 Przerwa Kawowa

11.50 Trzecia sesja
Cezary Woźniak, dr hab. prof. UJ (UJ) Heideggera fenomenologia niepojawialnego. Próba dialektyki
Andrzej Serafin, dr (UP) Heidegger o braku świętych imion
Miłosz Hołda, dr hab. (UPJPII) Fenomenologia Bożej ukrytości
13.10 Przerwa Obiadowa

14.10 Czwarta sesja
Marek Urban, dr hab. prof. UPJPII (UPJPII) Fenomenologia postaci
Anna Smoleń, mgr inż. (UPJPII) Fenomen kantowskiej „intuicji”
Paulina Hornik, dr (UPJPII) Fenomenologiczna eksplikacja sytuacji wychowawczej. O recepcji metody fenomenologicznej w pedagogice
15.30 Przerwa kawowa

15.40 Piąta sesja
Marta Krupska, dr (UP) Relacja w słabości – relacja pedagogiczna w pedagogice fenomenologicznej Maxa van Manena
Nina Putała, mgr (UPJPII) Rola fenomenologii w zawodzie lekarza
Martyna Iwanicka (UW) Phenomenological approach to psychopathology: model built on Husserl’s notion of intentionality
Olga Maria Michalik (UWM) Fenomenologia w kontekście suicydologii
17.20 Przerwa kawowa

17.30 Szósta sesja
Roman Krzanowski, dr inż. (UPJPII) Hubert Dreyfus’s phenomenological perspective on modeling of artificial minds (AI)
Andrzej Skupień, inż. (AIK) Towards a phenomenology of the digitalization
Bartłomiej Benkowski, mgr, Wątki fenomenologiczne w naukach (neuro)kognitywnych
18.50 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień drugi – piątek 20 maja 2022

9.00 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9.00 Pierwsza sesja
Robert Grzywacz, dr (AIK) O pewnej fenomenologicznej interpretacji Ricoeurowskiego podziału tożsamości na idem i ipse
Michał Kumorek, mgr (UPJPII) Charakter i dochowane słowo: fenomenologiczna otwartość Ricoeurowskich wzorców tożsamości na Innego
Michał Maczuga, lic. (UJ) Paradoksy przemocy w fenomenologii responsywnej Bernharda Waldenfelsa
10.20 Przerwa kawowa

10.30 Druga sesja
Grzegorz Krupa, dr, Dwie fenomenologie spotkania (Frederik J. J. Buytendijk – William A. Luijpen)
Daniel Milewski, mgr (UJ) Dlaczego myśleć fenomenologicznie? Próba refleksji w oparciu o rozważania Karola Tarnowskiego
Katarzyna Rodziewicz, mgr (UPJPII) Fenomen tolerancji według Adama Węgrzeckiego
Kacper Kozłowski (UKSW) Życie ukryte w Życiu. Fenomenologia Michela Henry’ego i jej teologiczne implikacje
12.10 Przerwa kawowa

12.20 Trzecia sesja
Dydak Konrad Rycyk, dr (UPJPII) Gigantomacheia peri tes ousias jej rezultaty. Czy Platona można nazwać “ukrytym fenomenologiem”?
Aldona Michalik, mgr (ASP) Fenomenologia układu w przestrzeni wirtualnej a zagadnienie χώρα Platona
Karolina Fiutak, mgr (UPJPII) Kontemplacje mistyczne Pseudo-Dionizego Areopagity a fenomenologia Edmunda Husserla
13.40 Przerwa Obiadowa

14.40 Czwarta sesja
Beata Garlej, dr hab. prof. UKSW (UKSW) Królestwo (nie)wykorzystanych możliwości. O teorii dzieła literackiego Romana Ingardena w praktyce – kilka myśli
Andrzej Krawiec, dr (UJ) Ukryta zjawiskowość dzieła muzycznego jako nowe wyzwanie dla współczesnej fenomenologii sztuki
Katarzyna Olewińska, mgr (UO) Idea fenomenologii czasu jako wstęp do ludzkiej świadomości. Połączenie filozofii Husserla z literaturą dwudziestego wieku
Ilias Stanekzai, mgr (UPJPII) Labirynt: fenomenologia przestrzeni inicjacyjnej
16.20 Przerwa kawowa

16.30 Piąta sesja
Grzegorz Chrzanowski, dr (UPJPII) O bezistociu religii
Monika Wlezień, mgr (UPJPII) Inspiracje filozoficzne teologii nadziei Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
Jan Jarosz, mgr (UPJPII) Naród, kultura i historia w personalizmie fenomenologicznym św. Jana Pawła II
Wojciech Paduchowski, dr (IPN) Nowa Huta — opis zjawiska

18.10 Zakończenie konferencji


Biblioteka Główna UPJPII, ul. M. Bobrzyńskiego 10, 30–348 Kraków
19 maja – 20 maja
Link do strony wydarzenia

Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy