Ogłoszenia

Promocja na Dzień Dziecka!

Z okazji Dnia Dziecka (wszak wszyscy jesteśmy dziećmi!) przygotowaliśmy dla Was prezent. Zamawiając dziś (i tylko dziś!) drukowane wydanie naszego magazynu poprzez sklep dostajecie od nas specjalną zniżkę.

Oto zesta­wie­nie rabatów:

  • 70% zniż­ki na nume­ry archi­wal­ne z 2017 r. 
  • 60% zniż­ki na nume­ry archi­wal­ne z 2018 r.
  • 50% zniż­ki na nume­ry archi­wal­ne z 2019 r. 
  • 10% zniż­ki na nume­ry z 2020 r. — w tym swie­żyn­kę (33. numer „Filo­zo­fuj!” z bonu­sem o Roma­nie Ingardenie)

Spiesz­cie się, bo świę­to trwa tyl­ko dziś do 23:59! Czas start! 

Aby przejść do sklepu, kliknij > tutaj.

Nie może­my jed­nak zapo­mnieć o naj­waż­niej­szym. Wszyst­kim Dzie­ciom (tym doro­słym też) życzy­my w tym wyjąt­ko­wym dniu, byście umie­li się cie­szyć życiem jak epi­ku­rej­czy­cy, ale też – kie­dy trze­ba – byli zdy­stan­so­wa­ni jak sto­icy, a w prze­cią­gu kil­ku dni robo­czych solid­nej dosta­wy cie­ka­wej lek­tu­ry filozoficznej 😉

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy